Hellen Griberg og Pernille Hunnes fra Plan Norge besøker Konsgshavn videregående skole for å snakke om hvordan ord former oss. Foto: Saga Eline Jonsson Hoff

Siste stopp på Plan Norges høstkampanje

Plan Norges høstkampanje, "formet av ord", går mot slutten. Deres siste foredrag ble holdt for en engasjert førsteklasse på Kongshavn Vgs.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 14:58

Pernille Hunnes og Hellen Griberg fra Plan Norge holdt 23. Oktober høstkampanjens siste foredrag. Fra august til oktober har de reist rundt i Norge for å undervise elever om hvordan ord og språk påvirker kjønnsroller og -normer i Norge og globalt. 

– Vi ønsker å skape bevissthet rundt hvordan det former jenter og gutter i ungdomstiden, men også i voksenlivet, sier Griberg.

Det har vært et stort spenn i hvilke klasser de har besøkt, men deres siste skolebesøk gikk til en klasse hvor samtlige var førstegansinnvandrere. De sier videre at elevene har hatt mange innspill og refleksjoner om hvordan kjønnsrollene er i deres hjemland, og at de har lært mye av dem gjennom deres egne erfaringer.– Med lave skuldre og takhøyde skal vi, med skoleelevene, bli litt klokere på hva som skjer rundt oss, og spesielt trekke paralleller til hva som skjer globalt, avslutter Hunnes. 

 

Emneord: