Regjeringen og FHI holdt årets første pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge onsdag. Foto: Skjermdump regjeringen.no

Frykter mutasjonsvirus og ny koronabølge

Onsdag ettermiddag holdt regjeringen og FHI årets første pressekonferanse om den aktuelle koronasituasjonen i Norge. 
Torsdag, 14 januar, 2021 - 11:09

FHIs direktør Camilla Stoltenberg kunne under onsdagens pressekonferanse meddele at FHI har publisert ny ukesrapport og risikovurdering onsdag for de nye mutasjonsvirusene. 

Risikovurderingen omtaler de nye mutasjonsvirusene som man har funnet i Storbritannia og Sør-Afrika som alvorlige trusler fordi de er mer smittsomme enn andre versjoner av viruset. 

FHIs ukesrapport viser at antall koronatilfeller har steget den siste uken, men FHI antar at en av årsakene er at antall tester har økt med 70 prosent, og at man har fått obligatorisk testing ved innreise etter nyttår.

I følge helseminister Bent Høie har befolkningen sannsynligvis avverget en ny bølge etter nyttår ved å følge tiltak, men under pressekonferansen sa han at risikoen fortsatt er stor, og at det derfor ikke er sannsynlig at regjeringen fjerner alle nåværende tiltak. 

Man må derfor regne med at de nasjonale tiltakene vil fortsette å være strenge, også etter 19. januar. 

Helseministeren informerte om at  nasjonale koronatiltak vil bli vurdert gjennom helgen i samråd med FHI, og at statsministeren vil presentere nye tiltak på pressekonferanse mandag 18. januar. 

Obligatorisk testing ved innreise

Den obligatoriske testingen ved innreise vil, i følge jusisminister Monica Mæland, bli enda strengere. Det innebærer at muligheten til å teste seg innen 24 timer etter innreise ikke lenger vil være mulig. Istedenfor vil alle innreisende testes ved grensen.

Akkurat nå arbeider kommunene med å bygge opp testkapasiteten sin slik at den nye ordningen vil være mulig å gjennomføre. Ordningen med 24 timer vil altså fungere frem til kommunene har bygget opp kapasiteten sin slik at den nye ordningen er gjennomførbar.

Samtidig nevnte Mæland at kommunene har meldt om vanskeligheter med å følge opp alle innreisende. Regjeringen etablerer derfor et nytt telefonsenter bestående av 160 personer som skal bistå kommunene i å følge opp innreisende og sikre at alle som ankommer landet blir testet. 

Regjeringen vil også oppfordre kommunene om å gjennomføre stikkprøver for å sjekke at reglene blir etterfulgt.

Brudd på innreisereglene kan føre til bot på opp til 20.000 kroner, og dersom man reiser inn med falsk dokumentasjon på negativt testresultat vil det føre til utvisning og bøter. 

Alle som passerer grensen skal også registrere seg digitalt, og regjeringen anbefaler alle å benytte seg av digitale ordninger fremfor papir for å begrense køer. 

Forlenger permitteringsordninger

Regjeringen vil forlenge perioden for permittering og dagpenger frem til 1. juli. Det innebærer at de som har vært permittert og mottatt dagpenger fra mars og frem til nå, kan fortsette å gjøre det frem til 1. juli. 

Dette tiltaket innebærer tre nye forslag: regjeringen vil forhøye dagpengesatsen til 80 prosent av inntekter under 3 ganger grunnbeløp, lærlinger får midlertidig rett til dagpenger dersom de er permittert til og med 30. juni, og en ekstra inntektsordning forlenges for selvstendig næringsdrivende og freelancere. 

Ikke aktuelt med portforbud

Jusisminister Mæland sa under onsdagens pressekonferanse at det ikke per nå er aktuelt å innføre portforbud, men at regjeringen har sendt et forslag om portforbud til høring med den begrunnelsen at de ønsker å utrede hvilke verktøy som kan være aktuelle å ta i bruk dersom det blir nødvendig. 

Emneord: