Drar fortsatt utenlands

Etter et år preget av en global pandemi har antall studenter som studerer i utlandet blitt mer enn halvert. Likevel er det noen som velger å dra ut, og noen som gjerne returnerer til studier utenlands.
Onsdag, 20 januar, 2021 - 20:19

At studenter drar på utveksling er sjelden en nyhetssak i seg selv, men i en verden preget av en global pandemi, hvor reiser er frarådet og nedstengninger forekommer hyppig, har antallet slike utenlandsopphold sunket betraktelig. Ifølge Databasen for statistikk om høgre utdanning har antall studenter som tar utvekslingsopphold ved Universitetet i Bergen alene sunket fra 12 000 til 5 800 fra 2019 til 2020, og kanskje med god grunn. Likevel har ikke alle studenter besluttet å velge bort sitt semester utenlands.

Hør på hele saken i lenken under: