Riksrevisjonens undersøkelse viser at Norge ikke er grundige nok i vurderingene ved våpeneksport. Foto: Simon Infanger / CC Unsplash

Ungdomsorganisasjon krever ny våpeneksportlov

Ungdomsorganisasjonen Changemaker håper at avsløringen om Norges mangelfulle vurderinger i våpeneksporten kan åpne for lovendring.
Torsdag, 4 februar, 2021 - 14:57

Utenriksdepartementets vurderinger ved eksport av norske våpen er ikke grundige nok, ifølge rapporten fra Riksrevisjonen som ble offentliggjort mandag morgen.

Ungdomsorganisasjonen Changemaker gleder seg over funnene i undersøkelsen og setter nå flere ressurser på arbeidet med å nå målet om en strengere eksportlov.

– Vi håper dette kan føre til en endring i det eksisterende lovverket, slik at norske våpen ikke lenger havner i hendene på autoritære diktaturer, sier leder i Changemaker Embla Regine Mathisen.

Ulovlig eksport 

Undersøkelsen, som fokuserer på sikring av eksportkontroll, viser til myndighetenes ansvar for å kontrollere uten- og innenrikspolitiske forhold i områder Norge selger våpen til. Funnene viser imidlertid at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig. 

Dette strider dermed med stortingsvedtaket fra 1959 som slo fast at Norges hovedsynspunkt bør være å ikke selge våpen eller ammunisjon til områder der det er krig eller fare for krig. 

Ønsker full stans av våpensalg til regimer

I tillegg til appellen om en styrking av regelverket, lister Changemaker opp en rekke andre krav på sine sider. De krever mer åpenhet rundt eksporten, at Norge må be om sluttbrukererklæringer, samt at Norge må stanse alt salg av krigsmateriell til land som undertrykker egen befolkning.

Dette er arbeid som de håper at rapporten kan bane vei for. 

– Vi er glade for at det endelig har kommet et godt bevis på nettopp hvor uetisk dette er - noe vi har sagt i snart 15 år nå, sier Mathisen.