Leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, mener at det er urimelig at staten ikke er med på å ta en stor del av kostnadene bedriftene påføres. Foto: Bjørn Inge Bergestuen

FrP ønsker endring i permitteringsreglene

NHO og FrP vil at lønnsplikten ved permittering reduseres fra ti til to dager. Jan Tore Sanner sier det er uaktuelt.
Onsdag, 17 mars, 2021 - 13:44

Etter at butikkene i Viken ble stengt forventes det at flere bedrifter vil sende massepermitteringer. Derfor mener NHO at kostnader knyttet til lønnsplikt ved permittering utover to dager bør bli en del av kompensasjonsordningen.

I går uttalte finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikke er aktuelt å innføre endringer på permitteringsreglene som NHO ønsker seg. Det reagerer leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (FrP) sterkt på:

– Forhåpentligvis skal vi tilbake til normal hverdag igjen i løpet av de kommende månedene. Da handler det om å ha et næringsliv som kommer seg raskt på fote igjen, slik at folk har en jobb å gå til. At regjeringen ikke vil ta en del av regningen for nedstengingen bidrar ikke til å gjøre situasjonen bedre for norsk næringsliv, sier Wiborg.

Ble avvist på Stortinget tidligere i år

Under forhandlingene til budsjettendringer i februar foreslo FrP å endre lovverket slik at bedrifter ikke er pliktige til å betale lønnen til permitterte etter to dager. Medlemmene fra andre partier mener dette forslaget er urimelig. 

– Hadde Stortinget støttet FrPs forslag den gang ville de som nå er blitt rammet av nedstengingen sluppet unna med to dagers betalingsforpliktelser, avslutter Wiborg.

Emneord: