Elbiler har økt kraftig i popularitet det siste året. Foto: Maja Ottesen Bjærke

To omkom i trafikken i januar

I januar omkom to personer i trafikken. Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Guro Ranes sier at de fleste trafikkulykker skyldes menneskelig svikt.
Mandag, 14 februar, 2022 - 17:37

SSB har månedlige oppdateringer om hvor mange som omkommer i trafikken hver måned. I dag kom oppdateringen for januar som bekrefter to omkomne.

Avdelingsdirektør for Transport og samfunn Trafikksikkerhet, Guro Ranes, forteller at menneskelige feil er en av de største årsakene til trafikkulykker. Hun sier at både ubevisste valg og lovbrudd kan føre til ulykker på veien. 

—Ubevisste feil kan for eksempel være en som ikke ser en fotgjenger eller overser et vikeplikt-skilt. Og så har vi lovbruddene som for eksempel å kjøre for fort eller kjøre i ruset tilstand, forklarer Ranes.  

Forholdene på veien har også stor betydning for sikkerheten, man skal kjøre etter forholdene. 

—Samtidig kan infrastrukturen på veiene spille inn, for eksempel kan det være lett å kjøre feil på en rampen til motorveien. Eller andre forhold som at det er brøytet for dårlig eller ikke strødd, sier Ranes.

Menn dominerer statistikken

Både statistikken fra SSB og Ranes kan bekrefte at det er flest menn som omkommer i trafikkulykker.  I tillegg er unge mennesker mer utsatt, spesielt unge menn. I følge SSB var det i 2020 75 menn og 18 kvinner som omkom i trafikken. 

—Det er desidert flest menn som er involvert i trafikkulykker. Unge mennesker er utsatt, spesielt gutter, men man ser også en økning når man blir endre. Hjernen til unge menn utvikler seg mye saktere, så det har sammenheng med biologien.

 

Forskjell på yngre og eldre menn

Aldersgruppene som dominerer statistikken til SSB, er aldergruppen 25-35 år og 45-54 år. Årsakenen til at akkurat disse gruppene er mest utsatt, er i ulik. 

— De unge mennene er i langt større grad villig til å ta risiko, eller tar ikke inn over seg hvilke risiko de utsetter seg selv og andre for, sier Ranes. 

— De eldre kan ha nedsatte evner og ferdigheter, for eksempel  at de ser litt dårligere eller reagerer litt saktere. I tillegg så tåler ikke eldre like mye ytre vold, så når ulykke først har skjedd så kan man få skader som man ikke tåler, sammenlignet med da man var yngre, forteller hun. 

 

 

Emneord: 
Tags: