Kjernekraftverk slipper ut kun vanndamp ved kraftproduksjon. Foto: Conleth Brady / IAEA (CC BY-SA 2.0 Flickr)

Unge Venstre: - Kjernekraft vil være fremtredende i årene som kommer

Høye energipriser og kutt i avhengigheten av russisk gass har blåst liv i debatten om kjernekraft.
Fredag, 1 april, 2022 - 11:20

– Kjernekraft er en mer stabil energikildekilde enn både sol- og vindkraft. Samtidig så er dette en mer arealeffektiv kraftkilde, slik at man også sparer miljøinngrep, sier Sindre Skollingsberg, styremedlem i Hamar Unge Høyre. 

Han mener kjernekraft er en del av løsningen på klimaproblematikken og de høye energiprisene man har sett i vinter. 

Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) har slått fast at kjernekraft er nødvendig for å nå målet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Likevel strides det om kjernekraft skal være en naturlig del av det grønne skiftet, eller om det er en avfallsproduserende miljøversting.

Vinterens høye energipriser har blåst nytt liv i debatten rundt kjernekraft her i landet.

– Energibehovet i Norge vil øke. Kjernekraft vil både gi oss nok energi, det er en stabil energikilde, den er skånsom mot klima og natur, og det vil sikre oss arbeidsplasser, sier Skollingsberg. 

Behov for stabil energiproduksjon

Krigen i Ukraina og målet om å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass, har også gjort at flere land i Europa har varslet økt satsning på kjernekraft de kommende årene. 

– Avhengigheten av russisk gass har gjort at vi nå må tenke annerledes. Det er ikke bra beredskapsmessig å være avhengig av energi fra en så ustabil aktør, og det er heller ikke positivt for klimaet at gassen er så viktig som den er, sier Ane Breivik, leder i Unge Venstre. 

Hun mener at dagens høye energipriser viser viktigheten av at politikerne legger langsiktige strategier for energiforsyningen. 

– Vi kommer ikke til å ha kraftoverskudd i uoverskuelig fremtid, så vi må produsere mer energi. Det holder ikke kun med kortsiktige støtteordninger for høye strømpriser som vi har i dag, sier hun.

Hun får støtte fra Sindre Skollingsberg i Unge Høyre

– Jeg vil si at vinterens energipriser og situasjonen har tydeliggjort behovet for en mer stabil og uavhengig europeisk kraftproduksjon. Unge Høyre har vært positivt til denne energiteknologien tidligere, men nå er vi kanskje enda mer overbevisste om at dette er en del av fremtiden, sier han.

Unge Venstre-lederen tror det vil være lurt for Norge å satse på forskning og utvikling av kjernekraft. Unge Venstre-lederen synes det er synd at testreaktorene på Kjeller og i Halden er stengt ned. 

– Kjernekraft kommer til å være mer fremtredende i årene som kommer, og globalt bør det bli en viktig del av energimiksen. Økonomisk vekst krever også vekst i kraftdorbruket. Slike kraftverk kan produsere strøm til millioner av mennesker, sier hun. 

Kontroversiell energikilde

Energiteknologien, som kan gi nærmest uendelige mengder energi, er kontroversiell og omdiskutert.

Det er få partier i Norge som ønsker mer forskning og eventuell utbygging av kjernekraft her i landet. Ungdomspartiene er mer positive, spesielt de på borgerlig side.

Både Rød Ungdom og Sosialistisk ungdom er imot finansiering av kjernekraft i Norge. Sistnevnete vil også jobbe for at det ikke bygges nye kjernekraftverk andre steder i verden også. AUF vil i utgangspunktet erstatte all kjernekraft med fornybare energikilder, men erkjenner at det vil være en del av verdens energiproduksjon i årene fremover. 

Naturnvernforbundet har flere ganger gått hardt ut mot kjernekraften, og har tidligere karakterisert det som en uakseptabel energikilde. 

Avfalshåndtering, høye kostnader og en dårlig historikk er blant argumentene som trekkes frem av motstandere. 

Skollingshaug i Hamar Unge Høyre mener det er mye ubegrunnet frykt knyttet til kjernekraft som energikilde. 

– Det er mange myter som er der ute, og mange frykter en ny Tsjernobyl-ulykke. Dette vil garantert ikke skje igjen, for teknologien har utviklet seg enormt siden den gang, sier han.

Han peker også på at vannkraft, som vi har mye av i Norge, har ført til store naturkatastrofer. 

 

 

 

 

 

Emneord: