Færre hjemmesittere og større velgervandring preger de nyeste valgstudiene fra Statistisk sentralbyrå. Foto: Sigurd Ekeli Grimsby

SSB: Historisk høy velgervandring under stortingsvalget 2021

Statistisk sentralbyrå har nylig publisert stortingsvalgsundersøkelsen for 2021. Den viser at fire av ti byttet parti mellom de to siste stortingsvalgene.
Tirsdag, 29 mars, 2022 - 11:34

Blant de som har stemt ved de to siste stortingsvalgene byttet 37 prosent av velgerne parti under fjorårets stortingsvalg. Stortingsvalgundersøkelsen er basert på tall tilbake til 1977 og kun én gang tidligere har velgervandringen vært større enn høstens valg. Dermed så man en høy velgervandring i historisk kontekst. 

Velgere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet var mest tro mot partiene de stemte i under stortingsvalget i 2017. Der oppgir så mye som 64 prosent å ha stemt på det samme partiet to ganger. 

– Jeg har stemt på det samme partiet ved flere stortingsvalg, forteller studenten Mette Dahle. 

Mobiliserte hjemmesittere 

Partiene som gikk mest frem ved høstens valg var Senterpartiet og Rødt. Disse to partiene klarte å mobilisere flest av hjemmesitterne fra det forrige valget. Valgforsker og statsviter Bernt Aardal er ikke veldig overrasket over funnet. 

– Vi ser ofte at det er partier som fanger en del uro og misnøye blant velgerne som klarer å mobilisere flest hjemmesittere, sier Aardal. 

Det er 15 prosent som kun har stemt ved ett av de siste to valgene. Blant disse stemte 13,5 prosent i 2017 sammenlignet med 15,2 i 2021. 

– Hjemmesittere kan nesten betegnes som “protestvelgere”. Sp og Rødt mobiliserte nok en del som var litt misfornøyde, sier Aardal. 

Beveger seg ikke langt

Til tross for økende velgervandring beveger ikke velgerne seg langt, skal man tro tallene fra SSBs nyeste undersøkelse. Den viser at velgere ofte stemmer på partier som sto nære hverandre i partisystemet. 

– Velgere går som regel til partier som ligger ideologisk nært dem selv. Dette viser at ideologi fortsatt betyr en god del, sier Aardal. 

Aardal mener studien som har kommet er viktig for å fortså det poltiske landskapet og velgeres handlingsmønster. 

– Velgervandringer er intressant fordi det sier noe om den politiske forutsigbarheten. Velgervandringer er på mange måter en temperaturmåler på det politiske kliamet, sier Aardal.