Mange syklister kjører på rødt lys. Dette kan resultere i alvorlige ulykker, eller bot. Syklisten som er avbildet fulgte lysinstruksene. Foto: Andrine Resvoll.

Sykler du på rødt lys? Da kan du risikere ei saftig bot

Under morgenrushet i Oslo syklet én av fire personer på rødt lys.
Mandag, 4 april, 2022 - 12:26

Skarp morgensol treffer glassfasadene på næringsbyggene i Bjørvika. Den særegne brisen minner forbipasserende på at vinteren ikke har helt sluppet taket. 

Busser, biler og fotgjengere ferdes i hver sin gjennomtenkte, koordinert retning. Ved et av lyskryssene mot sentrum er det en syklist som skal rokke ved denne hårfine balansen.

Mannen kikker seg kjapt til siden før han skjærer over den hvite sperrelinjen. 

Han har syklet på rødt lys. Et sekund senere ruller kjøretøy i alle former og fasonger over den samme slitte kantlinjen. Mannens uaktsomhet kunne resultert i en alvorlig ulykke.

Bryter loven

Under morgenrushet i Bjørvika torsdag 31. mars, ble det observert at en stor andel av syklister tar betydelige sjanser i trafikken. 


Syklister har vikeplikt for gående ved fotgjengerfelt. Foto: Andrine Resvoll.

Ifølge Vegtrafikkloven skal man være oppmerksom og forsiktig, da man som syklist blir regnet som kjørende. Det er derfor forventet at man skal følge de samme reglene som bilister. 

Likevel viser det seg at en fjerdedel av syklistene i et tilfeldig veikryss i Oslo sykler på rødt lys.

— Innser at jeg kan bli bøtelagt

Erlend Bentzen er en av mange lokale sykkelentusiaster i hovedstaden. Han innrømmer at han ikke alltid har fulgt lysinstruksene.


Erlend Bentzen føler ikke at Oslo er en trygg by å sykle i. Foto: Amalie Skuseth Flo.

— Om det ikke er noen biler i nærheten, sykler jeg på rødt lys selv om det kanskje ikke er helt bra. Jeg er klar over at man kan risikere å bli bøtelagt, sier Bentzen. 

Syklisten uttrykker at han til tider er usikker på regelverket:

— Om det ikke er noe trafikk på nært hold, trodde jeg at det var lovlig å sykle på rødt lys, begrunner han. 

Bentzen forklarer at det kan være en rekke årsaker til at flere ikke velger å følge lovverket. 

— Mange ser seg villig til å sykle på rødt for å komme seg fortest mulig frem. De fleste tenker nok at det ikke er de som krasjer, eller som blir tatt av politiet, reflekterer Bentzen. 

Et gjentakende og alvorlig trafikksikkerhetsproblem 

Frode Andreassen, som er seksjonsleder for Oslo Politidistrikt, uttaler til Journalen at funnet om syklisters uvaner ikke er overraskende. 

— Vi som jobber med trafikksikkerhet ønsker at alle skal følge reglene, også syklister. Vi anser det som et alvorlig problem at noen sykler på rødt lys, sier Andreassen. 


Seksjonsleder i Oslo Politidistrikt, Frode Andreassen, påpeker at det er enorme mørketall knyttet til rødt lys overtredelse. Foto: Politiet.

Han understreker at Vegtrafikkloven ikke er utformet for å fatte egne vurderinger. Seksjonslederen forteller at det hvert år skrives ut en god del forelegg for slike sykkelovertredelser. 

— Man må betale like my i bot om man sykler på rødt lys, i strid med skilt, eller uten sykkellykt i mørket, uttaler Andreassen. 

Politibetjenten forklarer at problemet er sammensatt: 

— Flere opplever det nok som tryggere å sykle på rødt lys, enn å passere stoppesignalet med bil. Det kan være fordi man har mindre fart, eller at det er lettere å manøvrere seg frem med sykkel, sier Andreassen. 

Få sykkelulykker knyttet til rødt lys overtredelse

Torkel Bjørnskau, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, har konkludert i sin forskning at å sykle på rødt lys fremstår som et større trafikksikkerhetsproblem enn det faktisk er. 

Resultatene er publisert i rapporten Trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere.

— Den store mengden sykkelskader stammer fra hull i veibanen, eller hjul som sitter fast i trikkeskinner. Jeg mener at slike ulykker er mye viktigere å fokusere på, sier han.


Torkel Bjørnskau har forsket på traffiksikkerhet i over 30 år. Foto: Transportøkonomisk institutt.

Bjørnskau uttaler at man bør prioritere annerledes i fremtiden: 

— At folk sykler på rødt lys er et stort irritasjonsmoment for mange, men det er få ulykker knyttet til akkurat dette. Det er viktigere å fremheve de personene som skader seg fordi de tryner, ytrer forskeren. 

Seksjonsleder ved Oslo Politidistrikt, Frode Andreassen, presiserer at: 

— Vi kan ikke bestride forskningen, men det skal heller ikke være noen lovtomme rom. Når det er bestemt at det er forbudt å sykle på rødt lys, så er det politiets jobb å håndheve dette.

Videre utdyper han at dette kan være svært farlig, i verste fall kan liv gå tapt. 

Utålmodighet som drivkraft

Tilbake i Bjørvika, er arbeidsdagen i anmarsj. Toleransen for andre har minket betraktelig både på bussen og ved fotgjengerfeltet. Flere har rettet blikket fremover, uten å ense verden rundt seg. Alle opererer på et stramt tidsskjema for å rekke sine respektive forpliktelser.

Færre syklister tar hensyn til det røde lyset. Erik Bo Berg, regionleder for Trygg Trafikk i Oslo, forklarer hva han tror bakgrunnen er for Journalens observasjoner. 


Erik Bo Berg, regionleder for Trygg Trafikk i Oslo, mener at syklister utsetter seg for unødvendig fare når de sykler på rødt lys. Foto: Trygg Trafikk.

— Folk er utålmodige, og følger sine egne regler. En del tenker nok sikkert også at koordineringen mellom lyskryssene ikke er gode nok. Man tar en sjanse når man først sykler i høy fart, sier Bo Berg.

Regionlederens inntrykk er at de fleste syklister er klar over at de begår et mulig lovbrudd om de sykler på rødt lys, og legger til at: 

— Når man triller sykkelen sin på et overgangsfelt, blir man betraktet som gående. Man har vikeplikt for myke trafikanter om man sitter på sykkelsetet og trår forbi dem, ytrer Bo Berg. 

Neste gang du er for seint ute en morgen, kan du risikere å betale 1350 kroner i bot om du krysser den hvite sperrelinjen med sykkel på rødt lys.