Engasjert engelsklektor: Lektorstudent Sofie Wettermark (23) underviser flyktningene ivrig. Foto: Kaja Skråmm

Studenter på OsloMet underviser ukrainske flyktninger

Krigen mellom Russland og Ukraina tilspisser seg. I 2022 forventes 35 000 ukrainske flyktninger over norske grenser. Bosted, jobb, økonomi, skolegang og språk – utfordringene er mange. Hvordan bidrar OsloMet?
Fredag, 14 oktober, 2022 - 21:35

Ekte erfaring

OsloMet ønsker å gjøre en forskjell for flyktninger og asylsøkere i sin region. Mange flyktninger som kommer til Norge har fullført høyere utdanning, men står overfor språkproblemer. OsloMet har sett at mange har lært seg norsk, men at behovet for engelsk også er stort. Sofie Wettermark (23) går sisteåret på engelsklektor, og er blant studentene som underviser i prosjektet ved navn «akademisk dugnad».

– Jeg underviser engelsk A1/A2, så veldig få her kan verken engelsk eller norsk. Det er utfordrende fordi dette er et kurs over bare 12 uker. Ved hjelp av mye kroppsspråk og bilder opplever jeg av de har blitt bedre allerede etter tre uker. Det er nok også fordi jeg har lært hvordan jeg kan kommunisere med dem.

Akademisk dugnad skal bidra til integrering, inkludering og mestring. Både flyktningene og lektorstudentene opplever læring. Sofie Wettermark (23) er klar på at undervisningen for flyktninger har gitt henne nyttig erfaring.

– Gjennom studiet har jeg fått mye erfaring med å undervise barn og ungdom. I jobben min som leksehjelp på voksenopplæring har jeg jobbet litt med voksne også, men dette er noe helt annet, poengterer hun.

Utenom de tre undervisningstimene med språkopplæringen må lektorstudenten finne tid til planlegging av undervisning, samt. skriving av egen masteroppgave.

– Det er en veldig fleksibel deltidsjobb. Det liker jeg veldig godt for da kan jeg jobbe med det når det passer. Når jeg er ferdig lektor og skal ut i jobb, vil jeg nok ikke få den samme fleksibiliteten, sier Sofie Wettermark (23).

Vil bli i Norge


Alias for alle: Flyktningene lærer seg engelsk ved en versjon av Alias, et spill der man forklarer ord til hverandre. Foto: Kaja Skråmm.

Blant flyktningene som har begynt på engelskopplæringen er Alla Ternova (39). Hun kom til Norge fra Ukraina 27. mai og trives godt.

– Jeg liker meg veldig godt her, så jeg vil gjerne bli her for alltid, forteller hun.

Ternova har lært seg litt engelsk og norsk, men fremstår motivert for å lære mer.

– Dette språkkurset er viktig fordi jeg vil ta utdanning i Norge. Jeg har en økonomiutdanning fra Ukraina, men papirene på det ligger igjen i Ukraina. Jeg vil studere IT i Norge, sier hun.

– I dag lærte jeg meg at “moose” er elg på norsk. Undervisningen har vært morsom og nyttig så langt, avslutter Ternova.