Fra venstre: Mathilde Angeltveit, Julie Rødje, Arne Næss - Holm, Allison Wedwaldt og Lilly Maishi Aoygo. Foto: Oliver B. Ivanowitz

– Vi ser det går fremover

"Sofaprat" som er arrangert av KFUK-KFUM Global Student Oslo, vil belyse sammenhengen mellom likestilling og klimakampen i et internasjonalt perspektiv.
Mandag, 7 november, 2022 - 09:33

KFUK-KFUM Global Student Oslo, består av studenter som ønsker å arrangere debatter, seminarer, workshops, aksjoner og stands på tematikkene KFUK-KFUM Global arbeider med, der studenter er målgruppen deres.

“Kvinner som aktører i klimakrisa” er tittelen for sofapraten som er en del av arrangementet av 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner, som er finansiert av FOKUS.

Sofaprat-panelet består av Mathilde Angeltveit, Julie Rødje, Arne Næss - Holm, Allison Wedwaldt og Lilly Maishi Aoygo. Politiker Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne skulle også være med, men fikk ikke tid i siste liten.

Malawi 2015

Julie Rødje forteller om hvordan flommen i Malawi i 2015 fikk jenter til å bli gift bort.


Julie Rødje snakker om hvordan miljø påvirker kvinner, og situasjoner de kan havne i. Foto: Oliver B. Ivanowitz.

–Samtidig som flommen kom i Malawi i 2015, ble det også ulovlig å gifte bort barn. Men veksten for å gifte bort jenter økte pga flommen. Det skjedde på grunn av at folk slet med å få endene til å møtes etter flommen, forteller Rødje.

 

 

 

 

 

 

Bistandspenger

Rødje forteller at myndighetene har stort fokus på bistand i form av mat, noe hun sier er veldig bra. Hun legger også til at å gi bistandspenger til lokale bedrifter med fokus på miljø, vil hjelpe kvinnene som jobber der. Rødje sier at de store industrielle firmaene har et mye større mangfold av menn.

– Det er viktig at det er tillit mellom bistandsorganisasjoner og de lokale orgenisasjonene for at det skal funke, avslutter hun.


Arne Næss - Holm snakker om hvordan man kan drive med bistand på en god måte. Foto: Oliver B. Ivanowitz

Næss- Holm forteller at man må være sikker på at pengebistand blir levert igjennom firmaer som faktisk gir pengene videre, og ikke tar alt eller en andel til seg selv.

 

Hva man kan gjøre for å bedre klimaproblemet

Rødje forteller at både menn og kvinner må endre sine daglige rutiner, for hvis flertallet begynner å gjøre det, så vil vi se endringer. Hun sier også at Danmark innførte “Loss and damage” i 2020 og at Norge også må følge etter.


Lilly Maishi Agoya forteller hva hennes organisasjon gjør. Foto: Oliver B. Ivanowitz

Lilly Maishi Agoya som er fra originasjonene World YMCA og Stiftelsen Amathea, forteller at når kvinnene de møter får kunnskap om rettighetene side og global oppvarming, ønsker de å bli med å kjempe for likestilling og ta vare på klima. Dette fører til at de blir medlem av organisasjoner og partier, og tar ord i diskusjoner.

Agoya kommer også med et eksempel om at organisasjonen hennes, har anbefalt kvinner å jobbe som birøktere, fordi da tjener de penger samtidig som at de bidrar til miljøet ved å holde biebestanden oppe.

Allison Wedwaldt forteller at det ofte er vanskelig å være klimaktivist og prøve å beskytte naturen. Hun sier også at det er bra at det er masse oppmerksomhet rundt klimaproblemet, men Wedwaldt legger til at vi også må jobbe for en likestilt verden.

Vi ser at det går fremover i en positiv retning, og at det fortsatt er håp for miljøet, men kun hvis vi handler nå, sier Agoya. Avslutningsvis forteller Rødje at hvis du er med i en politisk orgenisasjon, eller en organisasjon som kommer med miljøløfter og de ikke holder det, så må man stå sammen og få dem til å holde miljøløftene sine.

 

– Viktig for tida fremover

Levi Kasamba forteller at han har vært på et arrangament av KFUK  - KFUM, og at det var et infoarrangement. Han er med i klimautvalget og vil derfor se på sofapraten. Kasamba sier at det de snakket om er kjempe relevant og viktig for tida fremover.

Sunniva Grutte synes at dette var et interessant og spennende tema, og fikk vite om sofapraten til KFUK  - KFUM av en klimaforening hun har vært medlem i. 


Sunniva Grytte forteller hvor interessant og spennende sofapraten var. Foto: Oliver B. Ivanowitz

– Jeg likte sofapraten som var arrangert av KFUK  - KFUM, og det er første gang jeg er på noe som er arrangert av  KFUK  - KFUM. Synes at det var et spennende tema med tanke på klimakrisa og relevansen den har, sier Grytte.

 

Emneord: 
Tags: