Studentene Herman Solhjell og Emilie Fredriksen reagerer på de dystre tallene. Foto: Haakon Christian Borlaug

Arbeidsledighet er den tause morderen

Arbeidsledighet kan ta livet av folk, og menn er mest utsatt. Dette viser ny forskning fra OsloMet.
Fredag, 20 januar, 2023 - 15:07

I den store hallen på OsloMet ved kantina sitter studentene Herman Solhjell og Emilie Fredriksen, som står på terskelen foran arbeidslivet. De deler noen tanker om de dystre tallene fra den nye OsloMet-forskningen. Forskningen viser nemlig at arbeidsledighet kan koste deg livet, spesielt om du er mann. 

– Det er jo høyere sjanse for selvmord hos menn. Det er veldig komplekst, men dette er nok dype strukturelle problemer, som hvordan mannsidealet påvirker. Det å spørre om hjelp er vanskelig. Man skal liksom oppnå en karriere og tjene penger. Menn setter nok ofte status og penger veldig høyt, sier Solhjell.

Store kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene oppdaget i forskningen er påfallende.

– Menn som har opplevd arbeidsledighet har markant høyere risiko for å dø. Faktisk 80-90%  høyere risiko for å dø i løpet av tiårsperiode sammenlignet med de som er i arbeid, forteller forsker Kristian Heggebø som står bak studien. 

For kvinner er tallet 40 prosent.

Forsker Kristian Heggebø har undersøkt arbeidsledige kvinner og menn i 2000, 2006 og 2011, og sett på hvilke helsekonsekvenser denne arbeidsløsheten har hatt for dem frem til 2017.

– Ble du sjokkert da du så dette? Eller var det forventet?

– Må ærlig si at jeg ble ikke det. Jeg har forsket på dette før, så jeg har sett at arbeidsledighet er skadelig og dødelig. Det som sjokkerte meg mest er at det er ingen tegn til forandring over tid. Det er påfallende stabilt og på ingen måte en tilfeldighet, sier Heggebø.

– Vi har ikke gjort nok for å forbedre levekårene til arbeidsledige fra 2000-tallet og frem til i dag. Studien min er velegnet til å etablere det empiriske mønsteret, men hvorfor menn blir så hardt rammet kan ikke jeg si så mye om, fortsetter han.

Råd til myndighetene

– Det er masse forskningslitteratur, både i Norden og verden ellers, som viser at arbeidsledighet er helseskadelig. Spørsmålet er i hvor stor grad. Når vi vet det, synes jeg det er litt merkelig at man ikke vier dette mer oppmerksomhet, sier Heggebø.

– Det er ikke bare et samfunnsøkonomisk problem, men også et folkehelseproblem, som kan løses med karriereveiledning kombinert med andre tiltak. Kanskje man kan få en vinn-vinn-situasjon hvis man legger litt om, så øker sannsynligheten for å få folk bedre integrert i arbeidslivet. Vi vet jo at folk med dårlig helse er veldig lite attraktive i arbeidslivet. Vi må forebygge helseproblemene.

– Det er masse gode, flinke folk som jobber på NAV-kontorene, men vi trenger kanskje en liten omveltning på måten vi jobber på, avslutter Heggebø.

Studenten Emilie Fredriksen stiller spørsmål ved mannsidealet. 

– Man skal ikke virke svak. Det kjenner kanskje menn på mer enn kvinner. I sosiale medier er visse idealer, som Andrew Tate, lett tilgjengelig, sier Fredriksen.