Forsvaret med nye justeringer for 2023. Illustrasjonsfoto. Av: Anette Ask/Forsvaret

Forsvaret skal øve mindre i 2023

Forsvaret nedjusterer sin øvingsaktivitet for å prioritere beredskap i Norge og støtte til Ukraina.
Mandag, 16 januar, 2023 - 13:37

Faren for russiske angrep mot Nato-land er lavere, og derfor har Forsvaret vurdert at øvingsprogrammet kan reduseres noe. Bakgrunnen er at Russland har de fleste av sine konvensjonelle styrker bundet opp i invasjonen av Ukraina, skriver VG på sine nettsider. 

Tidligere i november bestemte regjeringen at beredskapen i forsvaret skulle skjerpes. Nå har de gjort nye interne justeringer, skriver oberstløytnant Vegard Finberg til VG. 

Flytter penger 

Finberg vil ikke kommentere beløp som er flyttet, men bekrefter retningen på de interne justeringene.

– Oppdraget ble gitt til Forsvarets avdelinger i november, og det er nå konkretisert til å gjelde justert øvingsaktivitet, forsyning, IKT, kompetanse og personell, svarer Finberg.

– Det er naturlig at vi gjør slike justeringer når sikkerhetsbildet både er sammensatt og i endring, der vi gjør mer av det som er viktig for oss i den situasjonen vi står i, legger han til. 

Styrker troverdigheten 

Hva slags type beredskap som får større budsjettrammer nå, vil heller ikke forsvarsledelsen gå i detaljer om.

– Det er viktig å understreke at støtte til Ukraina er støtte til nasjonal beredskap. Russland har angrepet et fredelig naboland. Vår aktive støtte til Ukraina styrker troverdigheten av vår egen evne og vilje til å forsvare oss, skriver Finberg.

Emneord: 
Tags: