Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk rapporten fra Simon Pedersen og Ole Magnus Stokke fra Menon Economics. FOTO: Ada Helen Ingebretsen

92,7 milliarder til arbeid om vold: – Vi vil ha samtykkelov

Samfunnet bruker mye penger på mennesker som opplever vold i nære relasjoner. Nå skal ulike tiltak vurderes.
Onsdag, 1 mars, 2023 - 13:28

Både gårsdagens rapport og dagens rapport viser at vold og voldtekt har store konsekvenser for samfunnet, både voldsoffer og voldsutøver, men også storsamfunnet. Et voldtekstutvalg har blitt satt ned for to uker siden, og i januar 2024 skal de presentere sine funn. I tillegg skal regjeringen komme med en opptrappingsplan i løpet av 2023, forhåpentligvis på høsten sier Mehl.

Store konsekvenser

Om rapporten

  • I 2021 ble det brukt 92,7 milliarder kroner på ressurser knyttet til vold i nære relasjoner.
  • Vold i nære relasjoner har blitt definert etter loven. Dersom definisjonen hadde vært bredere ville summen vært høyere.
  • Det er stor usikkerhet rundt tallet. Det kan være rundt 76-111 milliarder kroner.
  • Sykdomsbyrden er den største konsekvensen vold i nære relasjoner har.
  • BNPen på fastlandet ville vært 0,8 prosent høyere dersom det ikke hadde vært noen utsatt for vold.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-samfunnsokonomisk...

Rapporten beskriver konsekvenser i flere deler av samfunnet. De økonomiske konsekvensene er, blant annet, forebygging og behandling av vold, både i privat og offentlig sektor. I tillegg vil voldsoffere ikke alltid klare å komme tilbake til arbeid, og i verste fall kan det føre til selvmord og overdødelighet.

Simen Pedersen har ledet utredningen og sier han er mest overrasket over hvor mye penger som brukes etter noen blir utsatt for vold.

– Vi setter vold i nære relasjoner på dagsordenen, sier han om hvordan denne rapporten skal hjelpe å styrke kunnskap om vold.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er også opptatt av at voldforebygging skal komme på dagsordenen.

– Det er veldig tydelig at dette kan gå utover livet i mange år, sier hun.

Forebygge mer

Et av hovedtiltakene regjeringen vil gjøre er å innføre en samtykkelov. Det innebærer at sex uten et klart samtykke fra alle parter vil regnes som voldtekt. Mehl ønsker også at det skal fortsettes med holdningsendrende arbeid.

– Vi må tidlig inn til barn og ungdom for å snakke med dem om grensetting, hva som er greit og ikke greit.


Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl taler og takker for rapporten. FOTO: Ada Helen Ingebretsen

Et annet tiltak er en opptrappingsplan regjeringen skal komme med i høst. Mehl vil også sikre at politiet har ressurser nok til å etterforske disse voldssakene. I 2024 skal det også settes ned en permanent partnerdrapskommisjon.

– Vi ser dessverre at mange drap som skjer i Norge er partnerdrap, forteller ministeren.

Hun trekker også fram nettsiden dinutvei.no som et godt eksempel på hvordan samfunnet må få mer informasjon om vold i nære relasjoner.

Arbeid på tvers av departementene

Vold påvirker store deler av samfunnet, også de som skal arbeide med å behandle og forebygge. hovedsakelig er det helsesektoren som bruker mest ressurser. Også barnevernet bruker mye ressurser.

I rapporten kommer det fram at den største konsekvensen er på folkehelsa. Voldsutsatte lever gjennomsnittlig kortere, og mange lider av psykiske lidelser eller begår selvmord.

Justis- og beredskapsministeren er særlig opptatt av at politiet skal bli styrket og få nok ressurser til å hjelpe flere som er utsatt for vold.