NAV forventer flere arbeidsledige ved utgangen av 2023. Foto: Pressebilde Nav
Sysselsetting

Arbeidsledigheten økte i februar

Samtidig som mengden arbeidsplasser sank med 4500, gikk også arbeidsledigheten opp i februar måned
Onsdag, 22 mars, 2023 - 11:43

Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten per dags dato ligger på 3,6 prosent. Noe som tilsvarer om lag 105 000 arbeidsledige.

Dette er en økning på 0,1 prosent fra den foregående måneden.

Sammenlignet med samme tid i 2022 har tallet økt med 10 000 arbeidsledige på landsbasis. Da var sysselsettingstallet på sitt laveste nivå på ti år.

Forventer oppgang

Etter en periode med generell lav arbeidsledighet øker nå altså arbeidsledigheten. NAV direktør Hans Christian Holte opplyser til NrK at de forventer ytterligere økning i antall arbeidsledige utover 2023. Særlig i konjunkturutsatte bransjer, altså sektorer som lett påvirkes av prissvingninger, slik som bygg- og serveringsbransjen.

Fra januar til februar forsvant om lag 4500 arbeidsplasser, en nedgang på 0,2 prosent.

Det er særlig andelen kvinner som nå ser en oppsving i ledighet. Seniorrådgiver i SSB Eirik Horgen peker på at dette skyldes økt tilbud av arbeidskraft blant kvinner, spesielt de over 24 år. Blant arbeidsføre menn viser analysen en flat kurve. 

Emneord: