OsloMet må gjøre flere endringer når leiekontrakten for Pilestredet Park 33 utløper denne sommeren. FOTO: Frida Tvedte Matre

Mister lokaler ved semesterslutt

Mangel på undervisningsrom på OsloMet gjør det vanskelig for timeplanleggerne. En utløpt leiekontrakt vil gi færre rom og større problemer.
Onsdag, 7 februar, 2024 - 13:45

– Det kommer til å bli utfordringer med timeplanen fordi selv om vi har samme antall timer i uken så har vi færre rom, sier seniorrådgiver og timeplanlegger ved OsloMet, Heli Bergset.


Heli Bergset håper ikke rom-mangelen vil gå utover kvaliteten på undervisningen. Foto: Hedvig Søilen 

Stadig flere studenter på grunn av større opptak, nye studieprogrammer og flere emner skaper et større press på undervisningsrommene på OsloMet. Nå blir det i tillegg færre rom å benytte seg av. 

Denne sommeren utløper nemlig leiekontrakten for Pilestredet Park 33, og OsloMet får ikke fornyet kontrakten. Bygget har blitt brukt av Institutt for estetiske fag, og rommer både kontorer og spesialrom. 

På bakgrunn av dette besluttet rektor Christen Krogh at Institutt for estetiske fag skal flytte til P52. Dette fører til at noen grupper må flyttes ut av P52.

Flyttingen av Institutt for estetiske fag krever også ombygging av noen klasserom i P52 til spesialrom og kontorplasser. Denne ombyggingen skulle begynne i årsskiftet 2023/2024 stod det på OsloMet sine sider i juni i fjor. 

– Ombyggingen har ikke begynt enda, og P52 brukes fortsatt som normalt, forteller Bergset.

Ber om hjelp

Ombyggingen vil trolig begynne rundt sommeren eller høsten 2024, ifølge Bergset. Denne ombyggingen vil føre til at studenter som pleier å ha sine timer i P5 må flyttes over til andre bygg. Timeplanleggerne ved fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) har sendt ut mail til foreleserne ved fakultetet og bedt om hjelp. 

«Vi trenger din hjelp for å kunne bygge en timeplan som ivaretar det padagogiske og hva som er bra for studentene på tvers av fakultetene» står det i mailen fra timeplanleggerne.

Videre oppfordrer de lærere til å legge om til digital eller delvis digital undervisning der det er mulig, og å legge forelesninger og seminarer til etter vanlig arbeidstid. 

– I utgangspunktet tror jeg at de aller fleste lærere foretrekker fysisk undervisning, sier Bergset, som er en av timeplanleggerne for SAM.


Mattis Kløkstad er blant de 870 studentene på Institutt for estetiske fag som må flytte fra bygget de holder til i. Foto: Hedvig Søilen 

Ønsker ikke digital undervisning

Mattis Kløkstad er student ved Instituttet for estetiske fag, og er halvveis til en bachelor i drama- og teaterkommunikasjon. For han vil digital undervisning være veldig krevende. 

– Vi har en veldig fysisk undervisning hvor vi nærmest er nødt til at studentene er fysisk til stede. Det har vi merket godt når det har vært fravær for eksempel, det gjør det vanskelig å jobbe. Kveldstid derimot kan fungere, men det kan være vanskelig for de som er avhengige av å jobbe på siden av studiene, sier han. 

Kløkstad håper at universitetet finner en løsning på romfordelingen som fungerer for studentene på tvers av fakultetene. 

– Jeg skjønner at det er kjipt å måtte gi fra seg plass til noen andre, men jeg håper at man kan komme til en felles enighet som gjør alle noenlunde fornøyde. 

Han er ikke bekymret over at flytting og ombygging skjer midt i studieløpet hans.

– For min del vil jeg heller at det skal være gode rom for fremtidige kull, så skal vi takle litt kaos en kort periode, sier han.