Gamlerektorene går for fusjon HiO-HiAk

Strategisk framtidstenking gjør at HiOs to tidligere rektorer, Steinar Stjernø og Per Lilleengen, mener en fusjon med HiAk er bra for HiO.
Fredag, 21 august, 2009 - 09:36


Alternativene er mye dårligere, sier Steinar Stjernø, som nå er professor ved Avdeling for samfunnsfag.

Dersom ikke de to høgskolene i Oslo og Akershus går sammen, vil Høgskolen i Akershus søke andre samarbeidspartnere og bli del av en stor institusjon som konkurrerer med HiO i vårt omland.

At de to høgskolene går sammen gir dem strategisk handlekraft, sier Stjernø. Han ledet utvalget for høyere utdanning som i 2008 foreslo en reduksjon av antall institusjoner. Nå starter denne prosessen frivillig. Noen vil også si at dagens planer, var planen i 1994, men Akershuspolitikerne gikk den gang i mot én høgskole for både Oslo og Akershus.

Alternativene er mye dårligere, sier Steinar Stjernø, som nå er professor ved Avdeling for samfunnsfag.

Dersom ikke de to høgskolene i Oslo og Akershus går sammen, vil Høgskolen i Akershus søke andre samarbeidspartnere og bli del av en stor institusjon som konkurrerer med HiO i vårt omland.

     
     
     

At de to høgskolene går sammen gir dem strategisk handlekraft, sier Stjernø. Han ledet utvalget for høyere utdanning som i 2008 foreslo en reduksjon av antall institusjoner. Nå starter denne prosessen frivillig. Noen vil også si at dagens planer, var planen i 1994, men Akershuspolitikerne gikk den gang i mot én høgskole for både Oslo og Akershus.

Emneord: