For syk til å stemme

Er du kraftig funksjonshemmet med liten mulighet for å uttrykke ønsker og behov, er du prisgitt dine nærmeste for å få mulighet til å stemme ved dagens stortingsvalg.
Mandag, 14 september, 2009 - 19:05


Guro Magnussen, 19 år og førstegangsvelger, skal ikke stemme ved valget. Hun er sterkt funksjonshemmet og trenger hjelp til alle dagens gjøremål etter at hun ble hardt skadet i en trafikkulykke i Kansas i august i år. Moren til Guro, Line Magnussen, hadde gjerne sett at datteren kunne vært mer engasjert i valget, men forteller at rehabilitering er det viktigste akkurat nå.

– Guro er mye sliten og vi kan ikke presse henne til å gjøre for mye, det er viktig at hun har energi til treningen hun må gjennom, forteller moren.

Ved Hole bo- og rehabiliteringssenter, som er omsorgsboligen hvor Guro bor, er det ikke tilrettelagt for at beboerne skal kunne tilegne seg noen informasjon om valget.

Ikke en sak for ungdomsorganisasjon

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. I følge deres nettsider jobber de for å ”sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom”. Leder i Unge funksjonshemmede, Adrian Tollefsen, innrømmer at valgdeltakelse ikke har vært en sak hos dem.

– Jeg er dessverre ganske sikker på at valgdeltakelsen hos funksjonshemmede er betydelig lavere enn hos resten av befolkningen, men vi ønsker jobbe for et inkluderende samfunn så dette er noe vi må ta tak i.


Trafikkskadde Guro Magnussen skal ikke stemme ved dagens stortingsvalg. Ingen har prioritert at hun skal få stemt. Foto: Camilla Wiik

I Norsk Handikapforbund gjøres det mange tiltak for å øke valgdeltakelsen, men lite i forhold til funksjonshemmede uten ytringsmulighet.

- Vi er opptatt av at alle skal få leve selvvalgte, bevisste liv, men vi jobber ikke opp mot tjenesteapparatet når det gjelder valgdeltakelsen for sterkt funksjonshemmede, forteller forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein.

Et offentlig ansvar

Familien til Guro har ikke tenkt å presse på for at hun som førstegangsvelger skal stemme ved dette stortingsvalget.

– Det er ikke lett for Guro å få med seg valgdebattene på TV eller noen andre deler av valgkampen. Hun legger seg ofte tidlig og er sliten etter mye trening, forteller Guros storesøster, Mari Magnussen.

– Det er helt individuelt hva familien hjelper brukerne med, men jeg har inntrykk av at mange hos oss stemmer, sier Arild Johansen som er tjenesteleder ved omsorgsboligen.

- Vi har ikke hatt noen spesielle tiltak for å øke valgdeltakelsen her hos oss, jeg ser for meg at dette ansvaret for å tilrettelegge og gi informasjon til de funksjonshemmede må ligge på det offentlige.

For å kommunisere med Guro bruker familen hennes to forskjellige kort med “ja” og “nei” på, hvor hun ser på et kort for å svare. På spørsmål om hun vil delta ved årets stortingsvalg, ser hun bare på ”nei”-kortet. For henne har ikke valget vært noe tema.

Emneord: