AKAN introduserer internettbasert rusprogram

Nå kan alkoholmisbrukere kan få rushjelp på nettet.
Torsdag, 29 oktober, 2009 - 14:45


Kjell Frøyland, direktør i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN), kunne stolt presentere nettprogrammet Balance. I det todelte programmet får du i første omgang vite om du har problematiske alkoholvaner – illustrert ved hjelp av et fargerikt trafikklys.

Dersom du havner i en av risikogruppene, kan du gå videre til del to. Dette innebærer ett års personlig oppfølging og motiverende støtte til å redusere et problematisk alkoholforbruk. Programmet er utviklet av AKAN, med støtte fra blant annet LO og NHO.

– Målet er at arbeidsgivere skal kunne tilby et godt selvhjelpsprogram til sine ansatte, sier Frøyland.

Ingen pekefinger

Moralen var hakket høyere i etterkant av improshowet, men Kjell Frøyland påpeker at rusprogrammet ikke er moraliserende.

– Balance inneholder ingen pekefinger, forsikrer Frøyland.

Han understreker at programmet i hovedsak retter seg mot mennesker som har behov for å endre sitt alkoholinntak. Målet med Balance er å bevisstgjøre brukerne om egne drikkevaner, og hjelpe dem til å nå sine mål om et alkoholforbruk som ikke påvirker helse- og arbeidsinnsats negativ.

Ikke for alle

Bærum kommune prøvde ut programmet på 220 av sine ansatte i administrasjonen. Robert Rustad, leder i kommunens enhet for helse, miljø og sikkerhet (HMS), var selv med på testingen. Han havnet i den grønne gruppa, men valgte å gå videre for å gjennomføre testen skikkelig. Imidlertid fikk han problemer da han etter en stund ønsket å avslutte Balance.

– Da jeg prøvde å avslutte programmet, fikk jeg beskjed om at jeg enten hadde mistet motivasjonen eller ikke var i stand til å forandre mine alkoholvaner. Men jeg var jo ikke i programmets målgruppe i utgangspunktet!

HMS-lederen forteller om andre som hadde liknende opplevelser.

– For de i den grønne gruppa virket Balance som en igle som aldri gav seg, ler Rustad.

May Dorthe Neverdal, som er leder i personalavdelingen i Statens Kartverk, er fornøyd med dagens konferanse. Hun synes Balance virker interessant, men er ikke sikker på om programmert passer for hennes avdeling:

– Jeg trodde Balance var mer et forebyggende program. Det virker som om dette er mer til hjelp for folk som allerede har et alkoholproblem, sier Neverdal.

Improvisert underholdning

AKAN hadde invitert en improgruppe for å underholde et morgentrøtt publikum. Komiker Harald Eia, Jan Paul Brekke fra NRKs “Løvebakken” og Helen Vikstvedt, kjent fra den norske filmen ”37 ½”, belyste konferansens tema på lystig vis.

Trioen improviserte på stedet, og høstet stor applaus fra publikum med sine komisekvenser om alkohol i arbeidssituasjoner. Som en avslutning ble to av konferansedeltakerne dratt opp på scenen for å leke med Eia og Brekke – som for anledningen befant seg i rollen som småbrisne filledukker.

Emneord: