Større trykk på kollektivtilbudet

Festningstunellen i Oslo stenges, og folk anbefales til å reise kollektivt. Det kan bli en trang opplevelse. NSB har nemlig valgt å ta ut togsett for vedlikehold.
Mandag, 26 oktober, 2009 - 15:44


Aftenposten kunne mandag morgen melde om grei flyt i rushtrafikken, til tross for arbeidet med å koble Festningstunnelen til senketunnelen i Bjørvika. Et kjørefelt i hver retning er blitt stengt, og mange fryktet store køer. Søndag kveld gikk køen sakte innover til sentrum. Ole Henrik Haugen fra Veitrafikksentralen, sa til Aftenposten søndag at han håpet folk kom til å velge kollektivt.

Samtidig med arbeidet i Festingstunellen har NSB begynt på vedlikehold av togsettene sine, og det blir plass til færre passasjerer på hver togavgang i følge Aftenposten. NSB skriver på sine nettsider at de kommer til å sette opp flere togsett for å møte de mange som kommer til å velge tog fremfor bil i bygningsperioden, men ved å ta togsettene ut blir det vanskelig. Videre skriver Aftenposten at NSB prøver å sette opp busser parallelt med togavgangene for å lette på trykket.

Benjamin A. Ward merket det store trykket hos NSB mandag morgen.

– I dag var toget nesten fullt, til tross for at  dette toget som regel har mange ledige plasser. Benjamin tok tog fra Lillestrøm til Oslo S kl. 07:42

Dagbladet skriver mandag at Ruter ikke kommer ikke til å sette opp flere avganger for å lette på det økte trykket i kolletivtrafikken.

Hvordan situasjonen for pendlerne fra de østlige delene av Oslo blir fremover, er det fremdeles for tidlig å si noe om, sier Gry Iseberg til Dagbladet.

 

Informasjonssjef i Ruter, Gry Isberg, melder at det er en økning i antall reisende med kollektivtrafikk, som følge av innsnevringen av Festningstunnelen. Ruter skal i samarbeid med Statens Vegvesen ha en oppsummering, og drøfte eventuelle tiltak i neste uke.

 

Les mer: Trangt i morgenrushet

 

 

Emneord: