Tollvesenet får like rettigheter som politiet i ID-saker

Mer makt fra neste år.
Torsdag, 29 oktober, 2009 - 10:19


Den 1. januar 2010 trer den nye utledningsloven i kraft. Den gir Tollvesenet rettslig grunnlag for å foreta ID-kontroll i de tilfellene politiet ikke er til stede. Lovendringen får størst betydning på grenseovergangene mot indre Schengen, herunder svenskegrensen. Her må Tollvesenet i dag la personer med uavklart identitet gå, om ikke politiet rykker ut.

Dokumenter forsvinner

– Noen ganger har vi funnet dokumetasjon i vedkommendes bagasje, som vi til nå ikke har hatt anledning til å ta kopi av til senere bruk. Dokumetasjonen har i enkelte tilfeller blitt borte i etterkant, og gjort det vanskelig for politiet å identifisere vedkommende, sier Karianne Løken i Toll- og avgiftsdirektoratet.

– I svært mange tilfeller skriver vi ut adressen til Politiets utlendingsenhet, men vi har ingen oversikt over om vedkommende faktisk oppsøker dem, sier Løken.

Uavklarte identiteter

På Oslo Lufthavn Gardermoen må passasjerer som kommer fra utenfor Schengen-området gjennom passkontrollen hos politiet før de kommer til tollen.

– Vi tar inn en person til kontroll og gjennomfører en samtale. I den samtalen kan det dukke opp ting som ikke stemmer. I en del tilfeller er det personer som ulovlig ønsker å komme inn i riket, sier Tor Fredriksen, sjef for tollkontoret på Gardermoen flyplass.

– Hvor mange personer dreier det seg om?

– Det vil jeg ikke oppgi nøyaktig. Grunnen er at vi ikke vet hvor mange av sakene som virkelig ender som utledningssaker hos politiet. Men vi leverte noen hundre saker der vi hadde mistanke om illegal innvandring i fjor, sier han.

Politioverbetjent Mari Hauknes ved Gardermoen politistasjon sier at de hadde 353 utledningssaker i 2008. Av dem gjaldt 166 saker falske dokumenter. Hauknes har ikke noe tall på hvor mange av sakene som kom fra tollkontoret.

Ingen retningslinjer ennå

Selv om det kun er to måneder til den nye loven trer i kraft, er det ennå ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan den skal håndteres i praksis.

Kommunikasjonsrådgiver Marit Hofsmarken Haugen ved Justisdepartementet sier at Politiavdelingen så vidt har å arbeide de nye retningslinjene. De venter for øyebliket på at Politidirektoratet skal komme med innspill før arbeidet avsluttes i samråd med Finansdepartementet.

Emneord: