De demente blir ikke glemt

Gandhistipendet på 100 000 kroner går i år til Ingrid Hanssen og dementforskning.
Torsdag, 12 november, 2009 - 13:49


– Hva er god eldreomsorg? har Ingrid Hanssen, førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, spurt pleiere ved sykehus og pårørende. Spørsmålet har sørget for at hun torsdag 12. oktober, mottok Gahndistipendet 2009 på 100 000 kroner.

– Prosjektet bidrar til å øke kunnskapen om demente, noe som vil føre til bedre forståelse mellom pasient, pleier og pårørende, sa kulturminister Anniken Huitfeldt, da hun overrakte stipendet til Hanssen.

– Med disse pengene kan vi utvide prosjektet, sier Hanssen.

Mulikulturelt samfunn

Prosjektet handler om demenspasienter på et generellt grunnlag, men fokuserer på demens blant innvandrere.

– Demens blir i flere kulturer sett på som en naturlig del av alderdommen. Derfor kommer de ofte for sent på sykehus, forteller hun.

– Men i dag har vi medisiner som kan forsinke prosessen, legger hun til.

Ingrid Hanssen fattet interesse for demente med invandrerbakgrunn da hun jobbet som sykepleier på rikshospitalet. Hun merket at det ofte førte til problemer.

– Når man blir dement, går man ofte over til det man lærte da man var ung. De som snakker flere språk har en tendens til å glemme norsk og begynner utelukkende å snakke sitt eget morsmål, forklarer Hanssen.

Tidligere har hun vært i Montenegro, der det ikke fantes demente før hun å underviste sykehuspersonell. Hanssen kan fortelle at stipendet gjør at hun og forskningsteamet kan forske nærmere på hvorfor det er slik.

Trygghet

Hanssen forteller at intervjuene de har gjennomført ikke har gitt dem et fasitsvar.

– Vi har ikke trukket noen konklusjon ennå. Men våre erfaringer tilsier at det er viktig å skape trygghet rundt demente.

Hanssen skal bruke det neste året på å gjennomføre intervjuene, og skal legge frem en rapport iløpet av 2011.

Emneord: