Nå skal lusa drepes

Eksplosiv spredning av lakselus truer oppdrettslaks og villaks. Nå vil næringen ta tak.
Torsdag, 26 november, 2009 - 15:33


Lakseoppdrett har for lengst skapt problemer for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun har høstet mye kritikk for sin eierandel i oppdrettsfirmaet SinkaBerg-Hansen AS.

Nå er det lakselusa som skaper hodebry for kvinnen fra Bindal. De små lusene angriper oppdrettsanlegg, og sprer seg til villaksbestanden. Det får miljøforkjempere til å frykte utryddelse.

Torsdag møtte statsråden de største aktørene i havbruksnæringen for å komme nærmere en løsning i saken. Mattilsynet og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening var til stede, og de har kommet fram til en felles forståelse.

–  Formålet med dette møtet har vært å sørge for at alle forstår alvoret i situasjonen. Vi står overfor en stor utfordring, og det viktigste framover er å ha en tett dialog og sammen finne løsninger, sier Berg-Hansen.

Det er foreløpig ikke vedtatt konkrete tiltak, men Berg-Hansen er optimistisk.

–  Jeg er veldig fornøyd med møtet, og jeg har stor tro på at næringen vil gjennomføre de nødvendige tiltakene. Jeg har forsikret meg om at alle tar dette alvor, sier hun.

Næringens ansvar

Administrerende direktør Joakim Lystad i Mattilsynet var positiv etter møtet. Han understreker at hovedansvaret ligger hos næringen.

– Det er næringen selv som har ansvar for å sette i gang tiltak. Vi vet at de er klare over ansvaret og vi tror absolutt at de vil klare det, forteller han.

– Men når det er sagt, så vil Mattilsynet bruke sine virkemidler hvis det blir nødvendig, legger Lystad til.

Joakim Lystad fra Mattilsynet understreker næringens ansvar i lakselus-saken. Foto: Benjamin A. Ward

Antallet resistente lus øker, og det er med på å true villaksen. Overvåkning, behandling og eventuelt reduksjon av laksemengden er tre konkrete tiltak statsråden og de største aktørene foreslår.

–  Vi vil satse på en blanding av kortsiktige og langsiktige virkemidler, sier Lystad.

Vil snakke sak

På torsdagens pressekonferanse fikk Berg-Hansen flere spørsmål om sin habilitet. Diskusjonen om statsrådens habilitet har versert i mediene den siste måneden. Men det vil hun helst ikke snakke mer om.

–  Jeg er hovedsaklig habil i alle saker, og dette er en veldig generell sak. Så jeg er absolutt habil, sier hun.

Men når det kommer til Sinka Berg-Hansen ønsker ikke ministeren å svare på spørsmål.

–  Alle spørsmål knyttet til selskapet kan tas med dem, sier hun.

 

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen møtte pressen torsdag. Foto: Benjamin A. Ward

 

 

 

 

 

 

Emneord: