Offensiv LO-leder i sykelønnsdebatten

Varslet konstruktive forslag i sin tale på Fagforbundets landsmøte.
Torsdag, 26 november, 2009 - 15:54


På den fjerde dagen av Fagforbundets landsmøte innledet Roar Flåthen om den faglige situasjonen. Stemningen rundt sykelønnsdebatten var betydelig roligere enn tidligere i uken.

Etter statsminister Jens Stoltenbergs garanti på landsmøtet om full lønn under sykdom, valgte Flåthen å rette blikket framover.

– Vi skal bruke månedene foran oss i en god dialog,  og fremme konstruktive forslag. Den jobben skal vi bruke mye ressurser på, sa Flåthen.

Svensk misunnelse

LO-lederen har vært i kontakt med svensk LO for å sjekke detaljene i den svenske modellen for sykelønn. Virkemidler derfra ble lansert som mulige tiltak av statsministeren i forrige uke, men norske fagorganiserte er skeptiske.

Flåthen kunne til og med røpe at svenskene er misunnelige på det norske systemet.

– Ulla Lindkvist i det svenske LO misunner oss den norske dialogen med arbeidsgiverene og regjeringen. I Sverige bare bestemmes det, fortalte Flåthen.

God nok tid

Avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, ble tidligere i høst forlenget til 1. mars neste år. Det er nok tid til å finne gode løsninger, mener LOs leder.

– Vi starter jo ikke med blanke ark. Avtalen har løpt siden 2001, og vi har samlet mye informasjon underveis, sier Flåthen i en pause etter talen.

Han legger stor vekt på arbeidsgivernes vilje til dialog, og mener den økonomiske fordelingen mellom partene i avtalen ligger fast.

Fagforbundsleder Jan Davidsen og LO-sjef Roar Flåthen er enige om det meste. Foto: Sindre T. Lønnes

Samstemt ledelse

Fagforbundets leder, Jan Davidsen, er enig med sjefen i LO. Omkamp om økonomiske belastninger er uaktuelt i de videre forhandlingene.

Han mener det er to tilnærminger i den videre prosessen. Den ene er å redusere sykefraværet, men Fagforbundet vil tenke annerledes, ifølge den gjenvalgte forbundslederen.

– Vi ønsker tiltak som kan virke forebyggende. Ved å bedre arbeidstakernes helse vil den enkelte få en bedre hverdag. Gevinsten blir da at sykefraværet går ned, sier Davidsen.

Medlemmenes støtte

Pausepraten går livlig blant delegatene etter Flåthens tale. Bjørnar Olsen fra Harstad representerer Fagforbundet i Troms, og er en av 19 tillitsvalgte fra sitt fylke på landsmøtet.

– Ledelsens klare linje og Stoltenbergs garanti om full lønn under sykdom gir trygghet, sier Olsen og får nikkende støtte fra sine kolleger.

Veien videre

Hverken Flåthen eller Davidsen avviser å studere detaljer i den svenske sykelønnsordningen.

– Vi må se på de ulike sidene ved forslagene fra Sverige. Arbeidslivet er variert og noe kan virke, sier Davidsen.

– Vi er mest skeptiske til normerte sykemeldinger med tilmålt tid for hver lidelse. Det passer ikke i den enkeltes stuasjon. Vi er mennesker, ikke roboter, sier Flåthen.

Han gleder seg til å ta fatt på detaljerte forslag i forhandlingene om ny IA-avtale.

– Vi er verdens sterkeste fagforening, og vi skal få det til, sier den mektige LO-sjefen.

Så er spørsmålet da ved hvilken ende av regnbuen LO finner gryten med gull. Foto: Sindre T. Lønnes

Emneord: