Uakseptabel budsjettsprekk i helseforetakene

Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport om foretakenes økonomistyring.
Tirsdag, 10 november, 2009 - 15:51


Riksrevisjonen meldte tirsdag om at  helseforetakenes budsjett sprakk med 10 milliarder i perioden 2002-2008.

– Det er uakseptabelt at foretakene ikke tilpasser seg de økonomiske rammene som blir satt, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen

I 2002 skullle staten få kontroll med helseforetakenes stadig økende pengebruk ved hjelp av den nye sykehusreformen, men målet har altså enda ikke blitt nådd.

Blir ikke tatt alvorlig

– Våre undersøkelser viser at de økonomiske rammene ikke blir oppfattet som endelige, sa Johnsen under Riksrevisjonens pressekonferanse tidligere i dag.

Rapporten viser mange mulige årsaker til det fortsatte underskuddet, men høy utskiftelse av ledelse og dårlige budsjettprosesser blir pekt på som viktige faktorer. Riksrevisjonen fortalte om “urovekkende” tall som viste at over halvparten av helseforetakene fikk  ny direktør i løpet av en toårsperiode.

– Utskiftelser i ledelsen gjør det vanskelig å ha et langsiktig perspektiv og oppnå nødvendige omstillinger, sier Johnsen.

Det  kommer også fram at kravene til omstilling ikke blir tatt alvorlig på grunn av forventninger om fortsatte ekstrabevilgninger36

Sør-Øst verst

I rapporten kommer det fram at omtrent halvparten av underskuddet i løpet av perioden skyldes Helse Sør-Øst. Helseforetaket hadde ikke tid til å kommentere rapporten da Journalen tok kontakt tidligere i dag.

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen vil ikke gi ekstrabevilgninger til foretakene som har gått over budsjettet, hun uttaler imidlertid til VG:

– Men ekstrabevilgninger kan gis på grunn av aktivitetsvekst, sier ministeren.

Emneord: