Ukontrollert salg av forbudte halsbånd

Du kan lovlig kjøpe pigghalsbånd til hunden din, men bruke det har du ikke lov til.
Tirsdag, 10 november, 2009 - 16:01


Lovverket forbyr i dag bruk av strømhalsbånd til trening av hund. Men ingen regel uten unntak: I visse dressursituasjoner vil bruk av elektrisk strøm være tillatt. Reglene her er strenge og stiller høye krav til hundetrenerens kompetanse. 

Når det gjelder pigghalsbånd, derimot, er ikke reglene like klare på hva som er lov og ikke. Disse nevnes nemlig ikke spesifikt i dyrevernloven.

– Loven per i dag gjelder bare bruken av pigghalsbånd til hund og regulerer ikke salg av utstyr. Det betyr at alle kan kjøpe det, men ikke alle har lov til å bruke det. Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Bjørnar Stavenes, og innrømmer at  loven er uholdbar på dette punktet.

Selges over disk

I dag kan både strøm- og pigghalsbånd kjøpes fritt over disk i mange dyrebutikker, og også over nett. Ikke minst kan disse båndene fritt skifte eier – og bruker – over markedsplasser på nett. I flere av tilfellene er ikke kjøperne autoriserte til å bruke de strømførende halsbåndene på hundene sine.

Nils Lauritsen jobber i landets største dyrebutikk, Midtun Zoosenter i Bergen, i 27 år. Han bekrefter at butikken som regel ikke spør om autorisasjon ved salg av halsbånd som gir hunden støt.

– Kundene trenger ikke vise noen papirer hos oss. Det går mest på at man kjenner folk og vet at de er seriøse. Av og til hender det at noen selv viser autorisasjonspapirer. Det virker som folk kjenner til loven, mener Lauritsen.

Hva så med pigghalsbåndene?

– Vi får av og til forespørsler fra folk som vil kjøpe pigghalsbånd. Det er så mange apekatter der ute. Vi har halsbåndene, men har sluttet å selge disse, sier han, legger til at han personlig ikke har tro på oppdragelse ved hjelp av slike midler.

Lovendring fra nyttår

Den nye dyrevernloven trer i kraft 1. januar 2010. Her åpnes det for at også de som selger halsbåndene kan belastes. I dag er det kun bruk, og ikke salg som er ulovlig. Både Stavenes og Lauritsen er derimot ikke i tvil om at ulovlig bruk forekommer.

Dagens lovverk baserer seg på at hver enkelt dyreeier har det primære ansvaret for riktig bruk og håndtering av både dyr og utstyr. Med den nye loven vil omgivelsene også pålegges en allmenn plikt til å rapportere til Mattilsynet eller til politiet om dyremishandling.

Miljøbetinget bruk

Også Janne Gregersen i Norsk Kennelklubb (NKK) stiller seg skeptisk til pigghalsbåndene, og vet også at det forekommer ulovlig bruk av halsbåndene.

– Noen miljøer bruker disse båndene mer enn andre, men NKK vil ikke assosieres med dette og vi har klare restriksjoner på bruken i vårt regelverk. Det hender vi får bildemateriell fra folk som bruker pigghalsbånd, og disse velger vi ikke å bruke, sier Gregersen.

Emneord: