Venstre refser Stoltenberg

Krever at samordningsministeren må stå til ansvar for Stortinget.
Onsdag, 11 november, 2009 - 13:33


I dagens spørretime i Stortinget kom Trine Skei Grande med sterk kritikk mot Stoltenberg for å ha opprettet en egen samordningsminister. Den nyutnevnte ministeren, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,  vil være en del av statsministeren kontor og vil ikke ha andre definerte ansvarsområder enn å samordne regjeringens arbeid. Grande reagerer på dette fordi hun mener det vil begrense Stortingets mulighet for å kontrollere ministerens arbeid.

– Jeg forstår det som om samordningsministeren ikke vil møte i Stortinget for å svare på spørsmål, sa Grande.

I dagens spørretime var Schjøtt-Pedersen innkalt av Stortinget for å svare på spørsmål, men møtte ikke. Statsministeren hadde fått overført alle spørsmål. Grande mener dette bryter med parlamentarismen og er konstitusjonelt uansvarlig

– Ministere står til ansvar for Stortinget, ikke regjeringen. Dette er en arrogant holdning til det norske systemet, og det er et brudd med årelange norske tradisjoner, mener Grande.

I tråd med tradisjonen

Stoltenberg hevdet på sin side at det er lange norske tradisjoner for at regjeringen kan organisere arbeidet slik den mener det er hensiktsmessig. Stoltenberg bekreftet at den nye ministeren ikke vil komme med forslag til Stortinget, men forsikret at ministeren vil møte i Stortinget.

– Ministeren vil være ansvarlig for de beslutninger han tar, på samme måte som de øvrige ministerne.

 Stoltenberg medgikk imidlertid at det vil være naturlig at spørsmål først og fremst rettes til fagministerne.

All makt i denne sal

Grande viste til parlamentarismen som ble innført i 1884 og som slo fast at regjeringen blir utnevnt av de folkevalgte, ikke av Kongen. Det var i forbindelse med denne striden at Venstre dannet Norges første parti. I Stortinget i dag viste Grande til Venstres første partileder og ”parlamentarismens far”, Johan Sverdrup.

– Helt siden Johan Sverdrup har det vært slik at det er dette huset regjeringens menn svarer for. Det er her makten går ut i fra, selv om vi har en flertallsregjering.

Emneord: