Vi vil ha innvandrere, men bare når vi trenger dem

Nordmenns skepsis til innvandring gjelder først og fremst flyktninger. Europeisk arbeidskraft er fortsatt populært.
Tirsdag, 24 november, 2009 - 15:06


Tirsdag 24. november ble årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Undersøkelsen viser at det er flere som ønsker en innstramming i den norske asylpolitikken enn det var i fjor. Økningen kan skyldes den sterke veksten i asylsøkere og oppmerksomheten dette har fått i mediene. 

Dagbladet.no skrev i mai at mer enn halvparten av den norske befolkningen ønsket å begrense innvandring fra ikke-vestlige land. Tallene var basert på en undersøkelse Sentio Research Norge utførte på oppdrag fra Human Rights Service.

Positive til utenlandsk arbeidskraft

Over ti prosent av innbyggerne i Norge er første- eller andregenerasjons innvandrere. I 2008 kom det 50.000 nye innvandrere til Norge, hvorav en fjerdedel var fra Polen. Som de fleste europeiske innvandrere er det arbeidsinnvandrere, og undersøkelsen viser en langt mer positiv holdning til denne gruppen enn til asylsøkere.

Mens andelen som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge økte fra 40 til 50 prosent, er det over 70 prosent som mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.

Det er en svak nedgang fra fjorårets undersøkelse, noe som kan skyldes den økte arbeidsledigheten som fulgte finanskrisen. Likevel er det to av tre som mener at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi.

Underklasse på arbeidsmarkedet

– Det samme som skjedde med pakistanerne på 1970-tallet er i dag i ferd med på skje med polakkene, sa Raymond Johansen på LOs kartellkonferanse på Gol i midten av november. Det skriver aftenposten.no.

Ap-politikeren mener at dagens arbeidsforhold for polakkene har ført til en ny underklasse på arbeidsmarkedet. Han sier dette vil føre til en belastning på trygdesystemet, og dermed bli en trussel for velferdsstaten.

– Den eneste løsningen er å gi gode nok arbeidsvilkår slik at de ikke etter en periode må over på trygd, sier Johansen.

Petter Vellesen er leder i Oslo bygningsarbeiderforening som organiserer ca 500 polakker i Oslo. Han sier til aftenposten.no at han opplever uttalelsen fra partisekretæren som uttrykk for en bruk- og kastmentalitet:

– Når vi har bruk for dem og de kan arbeide, er vi glad for å ha dem her, men hvis de blir syke og trenger hjelp fra velferdsstaten de har betalt skatt til, så er de bare en belastning.

Holdning etter behov

Holdningen til utenlandsk arbeidskraft har tradisjon for å variere i takt med behovet. Berit Berg, seniorforsker og leder for Senter for innvandringsforskning ved NTNU, har skrevet om nyere innvandring til Norge.

Berg bekrefter at Norge har en historie med bruk-og-kastmentalitet til utenlandsk arbeidskraft: Innvandringspolitikk og arbeidsmarkedet har svingt i takt. Da Norge trengte arbeidskraft var innvandringspolitikken liberal, og da arbeidsledigheten steg ble innvandringspolitikken strammet inn, skriver Berg i en artikkel.

 

Emneord: