Første sykepleierstreik på åtte år

Femti la ned arbeidet kl. 06.00 i dag.
Tirsdag, 26 januar, 2010 - 15:15


Sykepleierne i den private sektoren godtar ikke lenger å ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn sykepleierne i offentlige.

– Det minner mer om en piratsektor enn en anstendig privat sektor når noen bedrifter har gunstigere konkurransebetingelser på vår bekostning, fordi de er organisert i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Service. Det forteller Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), på Sykepleierforbundets hjemmeside.

Forhandlingene om en tariffavtale med NHO Service har pågått siden mars 2007. I begynnelsen av januar i år ble forhandlingene brutt, og saken gikk til mekling. Det ble ingen enighet.

NSFs krav er en minstelønn på kr 310.700, 314.300 etter fire år, 322.800 etter åtte år og 353.700 etter ti år. Tilbudet fra NHO Service er nede på kr 290.000, og de tilbyr ikke økt lønn ved høyere ansiennitet. NSF er også misfornøyd med at spesialsykepleierne ikke vil få fastsatt noen minstelønn.

Fra i dag er 50 sykepleiere fra fire sykehjem i Oslo og ett i Rogaland tatt ut i streik. Fra torsdag morgen blir 50 nye sykepleiere tatt ut. Disse er fra sykehjem i Oslo, Hordaland og Akershus.

Her er listen over sykehjemmene:

Første uttak:

Oppsalhjemmet (Norlandia), Oslo
Midtåsenhjemmet (Adecco), Oslo
St.Hanshaugen omsorgssenter (Carema), Oslo
Paulus sykehjem (Attendo Care), Oslo
Boganes sykehjem (Norlandia), Rogaland

Andre uttak:

Lambertseter sykehjem (Norlandia), Oslo
Madserud sykehjem (Norlandia), Oslo
Haukeland sykehotell (Medirest), Hordaland
Søreide sykehjem (Aleris Omsorg), Hordaland
Gullhaug bo og behandlingshjem (Attendo Care), Akershus

Ropert og brosjyrer

Tidlig i dag morges møtte de streikende opp foran de ulike sykehjemmene for å dele budskapet sitt. De sto ute i flere timer og delte ut brosjyrer før de dro til Sykepleierforbundets lokaler. Der hadde de møte om programmet videre.

– Jeg er fortsatt kald på hendene etter å ha stått ute i dag morges, men vi er alle veldig motiverte.

Sykepleier Marit Brenden ved Oppsalhjemmet i Oslo forteller at det er viktig å gjøre seg synlig for å få frem budskapet.

– Vi håper å få en avtale som matcher den offentlige. Vi som jobber i de private sykehjemmene kan ikke godta dårligere betingelser enn de andre. Det er derfor vi har dette slagordet.

 

Marit Brenden er en av 14 streikende sykepleiere ved Oppsalhjemmet i Oslo.

Brenden er ikke bekymret for at streiken skal gå på bekostning av liv og helse.

– Selv om vi streiker, vil vi ha en forsvarlig drift av sykehjemmene. Det vil naturligvis være færre på jobb, og kvaliteten på arbeidet vil nok gå ned. Men du kan sammenlikne det med bemanningen som er på en gjennomsnittlig helg.

Etter informasjonsmøtet, drar de streikende ut igjen med roperter og brosjyrebunker. Brenden håper de snart får til en avtale de kan leve med.

– Det er åtte år siden sist NSF var ute i streik, og det har aldri vært langvarig. Så vi får se hvor lenge streiken pågår denne gangen.

Emneord: