Genmodifisert materiale blir ikke lenger kastet

Enighet om at kasting av mat er sløsing med ressurser, gjør at genmodifisert mat blir sendt tilbake til opprinnelseslandet.
Tirsdag, 19 januar, 2010 - 15:27


I 2006 ble det funnet spor av genmodifisert ris fra Rieber og Søn ASA. Det ble gjort en risikovurdering av European Food Safety Authority (EFSA) om det kunne være knyttet helsefare til denne risen, men EFSA kom frem til at risen var helsemessig trygg. Likevel måtte risen bli kastet på grunn av det norske lovverket. 600 tonn ris ble destruert.

Nye funn

I oktober i fjor ble det gjort et nytt funn av genmodifisert materiale. Denne gangen ble det oppdaget i linfrø. I begynnelsen var det snakk om 154 tonn som Harlem Food AS hadde importert, men etter nye funn viste det seg at det var snakk om nærmere 500 tonn linfrø. I tillegg hadde Idun Industrier AS importert ca 47 tonn og Stangeland Mølle Handel AS importert 475 kg bakemiks med sporforurenset linfrø.

Men i dette tilfellet ble ikke maten kastet.

Det har skjedd en endring i forvaltningen siden 2006, og det har oppstått en enighet om at det er sløsing med ressurser å kaste så mye mat som er regnet som helsemessig trygg. Det er ikke påvist noen helsefare ved å spise mat med spor av genmodifisert materiale. Men på grunn av Norges restriktive GMO-politikk, blir all genmodifisert mat som blir oppdaget, sendt tilbake der det kom fra.

Opp til hvert enkelt land

Det kan være flere grunner til at genmodifisert materiale nå blir håndtert annerledes. Rådgiver Monica Stubberud ved Mattilsynet påpeker at det ikke står noe i regelverket om maten skal destrueres eller sendes tilbake.

­– Ris-saken fra 2006 og linfrø-saken fra nå i høst er i prinsippet ganske like, så i utgangspunktet kunne de blitt behandlet likt. Men det er opp til virksomheten om hvordan den genmodifiserte maten skal håndteres.

Stubberud kan fortelle at det ikke er alle land i Europa som valgte å håndtere saken på samme måte som Norge. I EU er det tillatt å selge noen spesifikke genmodfiserte matvarer, men det genmodifiserte materialet det er snakk om i disse sakene, er ikke lovlig noen steder i Europa.

– EU-kommisjonen har sagt at det er opp til hvert enkelt land å bestemme hvordan de skal håndtere funn av ulovlig genmodifisert materiale. Siden det var snakk om såpass små mengder, var det enkelte land som valgte å beholde maten.

Emneord: