Lokker med karaktergaranti

Som eneste privatistskole garanterer Akademiet elevene sine bedre karakterer. Men holder de det de lover?
Tirsdag, 26 januar, 2010 - 15:18


Har du tatt t-banen eller vært på kino i det siste, har du sikkert fått med deg reklamekampanjen med bilder av ivrige studenter hvor slagordet er: ”Bedre karakter eller pengene tilbake”. Akademiet holder til i seks byer i Norge, og opplever et stadig økende søkertall.

         — Vi har praktisert karaktergarantien siden vi startet, men vi har ikke opplevd at mange elever må benytte seg av denne, da elevene nesten alltid opplever å forbedre karakteren sin hos oss, sier Helge Teige, styreleder i Akademiet.

Lot seg lokke

En som valgte Akademiet på grunn av karaktergarantien er Trine Torpe fra Bergen. Hun skulle ta opp noen fag, blant annet kjemi.

        — Læreren var veldig hyggelig, men vi opplevde ofte at undervisningen, som skulle vare i flere timer, ble avsluttet etter kun én time. Vi fikk beskjed om å bruke tiden til å lese selv, sier hun.

Flere i kjemiklassen til Trine opplevde å få dårligere - eller samme karakter som før. De fikk da tilbud om å ta et nytt fag ved skolen gratis. Mange takket ja til dette.

         — Jeg ble ringt opp av rektor etter karakteren ble kjent, og han tilbød meg å ta et nytt fag uten å betale. Jeg ville heller ha pengene tilbake, så jeg ga ham kontonummeret mitt og tenkte at alt var i orden, sier Trine.

Hun ventet lenge på pengene før hun tok kontakt med skolen.

        — Da sa de at jeg måtte sende inn et refusjonsskjema med kopi av det gamle vitnemålet mitt for å dokumentere at jeg hadde krav på pengene. Det tok litt tid å få ny vitnemålsutskrift, men jeg sendte inn dette etter en stund, sier Trine.

 

Trine Torpe tok opp fag ved Akademiet. Hun var en av de som måtte bruke garantien. Foto: Privat.

 

Ukjent frist

Da Trine hadde sendt inn alle papirene kom det fram at elevene har en to ukers frist etter eksamenskarakteren er kjent, til de må ha sendt inn dokumentene.  Trines dokumenter kom for sent. Når styreleder Helge Teige blir spurt om det er noen tidsfrist for å bruke karaktergarantien svarer han først:

       — Det er ikke satt noen tidsfrist for når elevene kan benytte seg av garantien. Vi vil strekke oss langt for elevene.

Trond Botnen, rektor ved Akademiet i Bergen, har derimot annen informasjon:

       — Av regnskapsmessige årsaker har vi satt en frist på to uker. Dette får elevene klar beskjed om på informasjonsmøtet ved skolestart, sier han.

Når styreleder Teige blir fortalt hva rektor i Bergen har sagt, slutter han seg til Botnens svar om at skolen allikevel opererer med en to ukers frist. Trine Torpe var selv i utlandet da skolens informasjonsmøte ble holdt. Hun spurte flere i klassen om det hadde blitt sagt noe på møtet om en frist, og ingen hadde fått det med seg.

Slapp å betale

Etter en del korrespondanse med skolen slapp Trine til slutt å betale for kjemikurset. Skolen hadde plutselig oppdaget at Trine ikke hadde betalt kursavgiften.

          — Jeg hadde betalt alle regningene for det andre kurset jeg tok, men ved en feiltakelse har jeg ikke betalt kjemikurset. Jeg trodde alt var greit, og jeg hadde ikke fått noen purringer fra skolen, så da tenkte jeg alt var betalt, sier Trine. 

Trine ble enige med skolen om at hun skulle strykes fra regnskapet og ikke behøvde å betale for kurset. Dette var et halvt år etter Trine fikk kjemikarakteren sin.

          — Jeg har vel ikke vært så pliktoppfyllende med tanke på at jeg ikke betalte disse regningene, men det er jo rart at det tok så lang tid for skolen å finne det ut, sier hun.

Ansvarliggjør ikke elevene

        — Vi er svært skeptiske til Akademiets karaktergaranti, sier Evy Ann Eriksen i Utdanningsforbundets sentralstyre. Hun mener garantien fratar elevene eget ansvar for gode resultater.

        — Vurderingen av eleven kan påvirkes dersom sensor er klar over at det er økonomi i bildet. Dette er svært betenkelig, sier hun.

Hans Petter Løvold ved Bjørknes privatskole stiller seg også kritisk til garantien, og forteller at Bjørknes ikke vil innføre noe lignende.

       — En slik garanti fokuserer kun på karakterer, og vi ønsker å fremstå som undervisningsinstitusjon som fokuserer på å hjelpe folk videre ut fra den bakgrunnen hver enkelt har, sier han.

Ønsker ikke oppmerksomhet

Akademiet ønsker ikke at skolelokalene skal bli avbildet i denne saken. På forespørsel om å få møte rektor i Oslo eller andre ansatte, svarer skolen nei og henviser til styreleder Helge Teige i Bergen. Via reklame har skolen skapt mye blest rundt garantien sin, men det er tydelig at de ønsker publisitet på sine egne premisser. 

Emneord: