Én av tre åpne om psykiske helseproblemer

I følge en ny undersøkelse er én av tre åpne om at de sliter psykisk til sine kollegaer. Én av fem velger å holde det hemmelig. 
Torsdag, 18 februar, 2010 - 11:44


Undersøkelsen ble utført av Rambøll Management på oppdrag av Mental Helse, og er et ledd i satsing på arbeid og psykisk helse i NAV. Målet med undersøkelsen er å finne ut hva som skal til for at personer med psykiske helseproblemer skal fortsette eller komme i arbeid.

I følge undersøkelsen sier 36 prosent av de som har psykiske problemer at de fleste på arbeidsplassen er klar over dette. Hele 19 prosent har derimot valgt å ikke fortelle det til noen, mens 15 prosent velger å si det kun til sjefen.

Trenger kunnskap og åpenhet

Undersøkelsen viser også at personer med psykiske helseproblemer har et overordnet ønske om åpenhet og dialog rundt temaet. Når arbeidsgiver og kolleger har kjenneskap og forståelse, vil det være enklere å jobbe frem gode løsninger. I tillegg vil det føre til bedre inkludering og mindre stigmatisering.

Mest angst og depresjon

Blant de som deltok på undersøkelsen, var angst og depresjon de vanligste formene for psykisk helseplage. Minst vanlig var utbrenthet og tvangslidelser.

 

Emneord: