Familien bidrar til tidligere pensjonsalder

Ny undersøkelse viser at påvirkning fra familie og venner bidrar til at nordmenn pensjonerer seg tidligere.
Onsdag, 17 februar, 2010 - 15:00


- Familie og venner har stor påvirkningskraft på når man går av med pensjon. Det er noe av det som overrasker meg mest ved undersøkelsen, sier direktør i Senter for Seniorpolitikk (SSP), Åsmund Lunde.

Synovates ferske undersøkelse viser nemlig at så mye som en tredjedel av de som pensjonerte seg i 2009 er helt enig i påstanden “mine nærmeste synes jeg bør pensjonere meg”. Tar vi med de som er delvis enige i påstanden, er andelen 50 prosent.

Holdninger i hjemmet viktig

- Kursen videre for oss må derfor blant annet være å fokusere bredere - ikke bare mot bedriftskulturen, men også holdningene i hjemmet. Holdningen om at “det gode liv er utenfor arbeidslivet”, må endres. Vi tror at det gode liv for mange er å være der det skjer og ikke å trekke seg tilbake, sier Lunde.

Undersøkelsen viser også at rundt en tredjedel ikke vet om muligheten for å kombinere deltidsjobb og deltidspensjon. Over halvparten av de spurte ønsker seg nettopp en slik løsning.

- Jeg tror at det må legges mer til rette for fleksibilitet for arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder, de vil nemlig også ha utfordringer, sier Lunde.

20 milliarder å spare

Behovet for arbeidskraft vil bli enormt i Norge i fremtiden. Økt arbeid vil naturligvis også gi økte skatteinntekter til staten. Tall som SSP har fått beregnet viser at ett års økning i forventet pensjonsalder for personer over 50 år, vil gi 20 milliarder mer i statskassa. SSP vil derfor gå inn for flere forslag til virkemidler i en ny Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtale.

- Vi vil styrke karriereveiledning og etter- og videreutdanningsmulighetene for voksne. For eksempel ønsker vi å opprette stipendordninger for voksne som ønsker å skifte karriere, sier Lunde.

Bedre helse, lengre levealder og kortere arbeidsdager er andre faktorer som SSP håper vil bidra til at snittalderen for pensjonering vil nærme seg 67 år. I dag ligger snittalderen på mellom 63 og 64 år i Norge.

Emneord: