Flere unge lærer om psykisk helse

Stadig flere videregående skoler ønsker besøk av Mental Helses skoleopplegg Venn1.
Torsdag, 18 februar, 2010 - 15:14


Venn1 er et undervisingsprogram i regi av Mental Helse. Målet er å gi unge kunnskap om psykisk helse, samt vise hvor og hvordan man kan få hjelp om en selv eller en venn sliter. I tillegg ønsker de å forebygge negative holdninger og fordommer rundt psykiske problemer.

Nasjonal skolesatsing

Venn1 er en del av skolesatsingen Psykisk helse i skolen, som er en fellessatsning fra Sosial-og helsedirektoratet, Barne- og familiedepartementet, Læringssenteret, Rådet for psykisk helse, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Voksne for Barn, Sykehuset Asker og Bærum og Mental Helse Norge.

Gjennom informasjonkurs skal Psykisk helse i skolen sørge for at dagens ungdom blir i bedre stand til å ivareta egen og andres psykiske helse. Opplæringsprogramet er gratis, og har blitt tatt i bruk av over 140 vidergående skoler i landet. Venn1 fungerer som et påbyggingskurs etter skolen har gjennomført et grunnleggende veiledings- og informasjonskurs.

Utdanner flere

På Mental Helse sine hjemmesider forteller Sara Sandberg Vik i Mental Helse at den økte pågangen fører til at de nå utdanner flere ungdomskontakter.

Emneord: