Nå blir dritten din drivstoff

Mandag åpnet et nytt biogassanlegg på Bekkelaget i Oslo. Kloakk fra Oslos befolkning omdannes til biogass og brukes som drivstoff i busser.
Tirsdag, 16 februar, 2010 - 12:44


Byråd Jøran Kallmyr og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet biogassanlegget. Begge er opptatt av at oslofolk nå kan gjøre en innsats for miljøet ved å gå på do.

Man har lenge tenkt at når man går på do, så hjelper man seg sjøl, men nå kan man gå der og hjelpe andre. Det jeg gjør driver 37-bussen omtrent fra VG til Deichmanske bibliotek. Hvis kona mi hjelper til, kommer vi helt til Vår frelses gravlund, og sånn kan vi klare hele veien opp til St. Hanshaugen med total innsats av familien, sier Solheim.

Stolt politiker

Bekkelaget renseanlegg tar imot kloakk fra halvparten av Oslos befolkning. Kloakken renses i anlegget og omdannes til biogass og biogjødsel. Når biogassen har oppnådd en viss renhetsgrad, kan den fylles på kjøretøyer som er bygget for å gå på gass. Ideen om et biogassanlegg fikk oslopolitikerne i 2006, og byråd Kallmyr er stolt av resultatet.

Dette prosjektet har vist at hvis vi politikere blir enige om et mål, så klarer vi det, stråler Kallmyr.

Drittbuss mellom Lommedalen og Oslo

Tilstede ved åpningen var også administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen. Ruter har erfaring med busser som går på naturgass, og samme typer busser kan gå på biogass. Begge typene gass er nemlig metangass, men mens naturgass kommer fra fossilt brensel, kommer biogass fra biomasse. Biogass er derfor en fornybar energikilde.

1. juli kommer det fjorten busser som skal gå på biogass, sier administrerende direktør i Ruter.

Han forteller videre at bussene skal gå mellom Lommedalen og Oslo og at gassen skal fylles på i Lommedalen.

Biogass gir håp

Fra før av går 33 av Oslos renovasjonsbiler på biogass, og målet er at all offentlig trafikk i Oslo skal gå på biogass (Nettavisen). Det nye anlegget er første steg på veien mot dette målet.

Odd Børretzen holdt et innlegg før åpningen og skrøt av Oslos kommunes innsats.

Anlegget gir meg et håp om at jorda skal bestå levelig. Biogass er med på å senke hastigheten på vår ville seilas, sa han i sin tale.

Emneord: