Norge støtter Palestina med 240 millioner

Utenriksdepartementet opplyser at Norge har overført 240 millioner kroner til de palestinske myndighetene.
Onsdag, 17 februar, 2010 - 14:39


– Disse midlene vil komme den palestinske befolkningen til gode, også den hardt prøvede sivilbefolkningen på Gaza, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Pengene er en oppfølging av Norges tilsagn under Paris-konferansen i desember 2007 og går til gjennomføringen av den palestinske reform- og utviklingsplanen. Blant annet skal støtten skal bidra til å opprettholde tjenestetilbudet til befolkningen innenfor utdanning, helse og sikkerhet.

- Vi er trygge på at midlene kommer den palestinske befolkningen til gode, sier utenriksministeren.

Palestinske myndigheter som lenge hatt begrensede muligheter til å skaffe seg egne inntekter, og situasjonen er blitt ytterligere forverret av Gaza-krigen.                                                                                                                                                                                                                                                           

(©NTB)

Emneord: