Vil bekjempe frafallet

Regjeringen har startet skoleturnèen som skal få flere til å fullføre videregående skole.
Mandag, 15 februar, 2010 - 13:25


Da statsminister Jens Stoltenberg talte til det norske folk på nyttårsaften, la han vekt på at at vi i framtiden skal leve av hverandres kunnskap og arbeid. Mandag besøkte han, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Sogn VGS for å snakke om frafallet i den videregående skolen.

- I Norge tror de fleste av vi er rike på grunn av olje og gass, men det utgjør bare ca. 10 prosent av vår rikdom,  sa Kristin Halvorsen. - Det er menneskene og kunnskapen de innehar som er den virkelige rikdommen her i landet.

Hun mener nasjonale mål og en bedre tilrettelegging av de teoretiske fagene for de ulike linjene på skolene vil være viktig i kampen mot frafallet.

Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete i rådslag mot frafall. Foto: Steinar Andre Danielsen

Ifølge en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå fortsetter nesten alle ungdommer med videregående skole etter ungdomsskolen. Bare sju av ti elever gjennomfører imidlertid med full studie- eller yrkeskompetanse. Dette er ikke regjeringen fornøyd med.

I tiden fremover vil regjeringen besøke skoler for å få råd og innspill. I tillegg er det opprettet et nytt nettsted som skal spre kunnskap og legge til rette for debatt om frafallet i videregående skoler.

Jens Stoltenberg fikk mange gode forslag til å redusere frafallet av Cecilie Bergløkken og Madeleine Elverum. Foto: Sindre T. Lønnes

 

Emneord: