Synes Norge bør kvotere minoriteter inn i arbeidslivet

– Så lenge diskriminering og forskjellsbehandling forekommer, er det behov for kvotering av minoriteter i arbeidslivet, sier Valerie Wilson.
Tirsdag, 16 mars, 2010 - 16:05


Kvotering handler om å gi muligheten til godt kvalifiserte søkere. Det mener Valerie Wilson.

– Kvotering er ofte misforstått. Mange tror det gir særfordeler, men det handler om å gi muligheter til søkere som ellers hadde blitt diskriminert, sier hun.

Valerie Wilson er forsker og vise-president ved Policy Institute i National Urban League i USA. En rekke organisasjoner arbeider for bedring av minoritetenes økonomiske kår.

Disse støtter kvotering og mener det er et viktig virkemiddel i kampen mot diskriminering. Norge derimot kvoterer ikke minoriteter inn i arbeidslivet.

Hør Dr. Valerie Wilson snakke om hvorfor hun mener kvotering er et viktig tiltak mot diskrminering i USA her:

Omstridt kvotering

Seminaret om økonomisk uavhengighet for minoriteter ble en opphetet debatt om kvotering. I USA ble kvotering eller ”Affirmative acton” satt på dagsorden allerede på sekstitallet, i kjølvannet av den store borgerrettighetsdebatten.

Hensikten var  ”at arbeidssøkere og arbeidsgivere ble behandlet likt under ansettelse, uten hensyn til rase, hudfarge og etnisk bakgrunn”. 

De amerikanske statene har praktisert kvotering på ulike vis. Noen stater har innført krav om at arbeidsgivere skal kvotere inn minoriteter med hensyn til hvor mange prosent de utgjør av majoriteten. Liknende krav er også innført på universiteter og høyskoler.

Det amerikanske kvoteringssystemet har til tider blitt kraftig kritisert for å være diskriminerende overfor majoriteten. Skeptikerne har ment at mindre kvalifiserte søkere er blitt tatt inn grunnet kvotering.

Bedriftene taper

Dilek Ayhan, daglig leder i kompetansebedriften Alerga er mot kvotering. Hun har mer tro på aktive tiltak for å få minoriteter ut i arbeid.

– Norske bedrifter må anerkjenne at hvis de skal være konkurransedyktige må de ta i bruk den kompetansen som finnes blant minoritetene i landet. Selskapene som rekrutterer fra hele befolkningen vinner på at de utnytter mangfoldet.

Dilek Ayhan fra Alarga ønsker ikke kvotering, hør hvorfor her.

Paneldeltakeren Ingrid Strand er antropolog og tror heller ikke på kvotering som tiltak.

– Vi må behandle mennesker som individer. Vi kan ødelegge individers selvtillit om vi skal prakke på dem en rekke lover og regler. Det er samfunnets oppgave å løse problemet med diskriminering. Det viktigste er å bli kjent med hverandre, og vurdere hverandre på et individuelt plan.

Strand er opptatt av at myndighetene må slutte å ta vare på folk, og heller gjøre dem i stand til å ta vare på seg selv. De bør selv identifisere problemene og finner løsninger på dem gjennom frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap.

 

 

 

 

 

 

Emneord: