- Jeg vil bestemme hvem som skal være med meg i dusjen

Handikappede krever selv å få avgjøre hvem som skal være assistentene deres.
Torsdag, 28 oktober, 2010 - 15:56


I dag er det kommunene som har ansvaret for hjemmetjenesten, og som skal møte behovene til blant andre funksjonshemmede som trenger assistanse. Det vil Norges Handikapforbund nå endre på. De ønsker at Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bli rettighetsfestet. BPA går ut på at personer med nedsatt funksjonsevne selv får ansette de assistentene de ønsker, og slik ha styringen over egne liv. Lederen for Norges Handikapforbund, Arne Lein, mener at dagens ordning ikke fungerer bra nok.

- Det er ofte kommunen som styrer og bestemmer hvem som skal hjelpe deg. Har du et assistansebehov, kan det hende at det kommer 20-30 mennesker hjem til deg, og kommunen har bestemt hva de skal gjøre, forteller Lein.

I dag har rundt 2000 funksjonshemmede en eller annet form for Brukerstyrt personlig assistanse, men anslaget er at over det dobbelte ønsker å delta i ordningen. Nå ønsker handikapforbundet at alle funksjonshemmede som trenger assistanse skal kunne få BPA.

- Diskriminering handler om å bli behandlet annerledes. Det at kommunen styrer, fører til en opplevelse av at andre styrer livet til brukerne, de blir behandlet annerledes enn andre. Dermed blir dette diskriminering, sier Lein.

Kritisk: Lederen for Norges Handikapforbund, Arne Lein.  Foto: Jannicke Møller Andersen.

Skuffet over regjeringen

Regjeringen har flere ganger sagt at de ønsker å innføre BPA. I 2007 foreslo regjeringen rettighetsfesting i egen høring. I 2009 lovet regjeringen en styrking av BPA-ordningen i Soria Moria 2. Men i forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov går de vekk fra satsningen.

- Det er irriterende, og det er å bryte løfter ovenfor en gruppe som man sier at skal ha selvstendige liv. Jeg opplever at regjeringen i festtaler sier at de vil ha likestilling, men når det kommer til stykket vil de ikke det allikevel. Dette handler ikke om manglende evne, men om uvilje til å få gjort det, sier Lein.  

Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov er sendt ut på høring, med høringsfrist i midten av januar til neste år. Lein sier at de vil stå på de neste månedene for å få inn rettighetsfesting av BPA i den ny loven.

- Vi har en underskriftskampanje på gang, og vi har en facebookside med nesten 20 000 medlemmer. Dette er blant tiltakene vi har satt i gang for å vise at det er en svær bevegelse som står bak kravet.

Støtte fra opposisjonen

Leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie (H), understreker at Høyre lenge har vært for å rettighetsfeste BPA. Han er også skuffet over at regjeringen har lagt planene om innføring av BPA på hyllen.

- Mange med en funksjonshemning har assistansebehov, og slik ordningen fungerer i dag får de ikke være sjef i sitt eget liv. Ved å utsette dette, viser det at regjeringen setter systemet forann enkeltmennesket, mener Høie.

Høie og Høyre vil forsøke å overbevise regjeringspartiene på Stortinget om å snu i saken.

- Jeg setter min lit til stortingsrepresentantene, og håper at partiene på Stortinget vil komme til en annen konkusjon enn regjeringen.

Emneord: