Søpler mindre for første gang på 15 år

Historiske tall på SSBs søpleregnskap for 2009.
Torsdag, 28 oktober, 2010 - 12:05


Siden Statistisk Sentralbyrå (SSB) startet med sitt “søpleregnskap” i 1995, har avfallsmengden steget hvert eneste år.

Nå er 2009-rapporten offentliggjort på SSBs hjemmesider.

Fra 2008 til 2009 ses en reduksjon på fem prosent, fra 10,85 millioner tonn til 10,4.

SSBs beregninger viser at 78 prosent av avfallet i husholdinger og næringer har gått til gjenvinning. Husholdninger står i dag for drøyt 19 prosent av alt avfall i Norge.

Parallellt med dette, har BNP kun sunket med ett prosent. Det har vært myndighetenes mål siden 1999.

Tallene for både 2008 og 2009 er foreløpige.

 

 

Emneord: