Vil slette milliardgjeld med tomtesalg

Rekordrask befolkningsvekst har ført til at Ullensaker har over to milliarder kroner i gjeld. Ordføreren vil selge store kommunale områder for å slette gjelden.
Mandag, 12 september, 2011 - 20:57


Da hovedflyplassen på Gardermoen åpnet i 1998, bodde 18 000 mennesker i vertskommunen Ullensaker. Nylig passerte innbyggertallet 30 000, og kommunen hadde i fjor en befolkningsvekst på tusen nye innbyggere.

– Det har kostet dyrt å bygge skoler og annen infrastruktur for å håndtere denne veksten. Likevel er det viktig for oss å kunne tilby alle innbyggerne det tilbudet de forventer og fortjener, sier ordfører Harald Espelund (Frp) fra Ullensaker.

Vil selge ti prosent

Ferske tall fra Kommune Stat Rapportering (KOSTRA) viser at Ullensaker i dag har en netto lånegjeld på over to milliarder kroner. Hver innbygger er dermed belånt med 61 902 kroner, noe som er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.    

– Kommunen betaler i dag cirka 125 millioner kroner i renter og avdrag for denne gjelden. I årene som kommer kan dette fort bli over 150 millioner kroner. Dette er vanvittig sure penger, sier Espelund.

Han forteller at deres løsning på problemet er å selge ti prosent av kommunal grunn som bolig- og industritomter. Det tilsvarer i underkant av 500 dekar.

Ønsker å være en ja-kommune

Espelund anslår at tomtesalget vil kunne dekke 1,5 milliarder av gjelda innen fire år.

– Da kan vi i stedet bruke de tidligere rente- og avdragspengene på å investere i flere nye skoler og sykehjem. Dette er en av våre kampsaker i årets valgkamp, sier han.

– Har befolkningsveksten vært større enn kommuneøkonomien har tålt?  

Nei, det synes jeg ikke. Kommunen går så det suser, og seiler i medvind. De som sier noe annet svartmaler situasjonen, er feige og bare skrøner for å sanke stemmer. For jeg vil fortsatt at Ullensaker skal være en ja-kommune hvor alle er velkommen, sier Espelund.
 

Harald Espelund vil fortsatt ha vekst- og ja-politikk de neste fire årene.
Foto: Vegard Storbråten Øye
 

Møter kritikk

Opposisjonspartiene er kritiske til Frp-ordførerens gjeldsløsning. 

– Selger kommunen så store mengder eiendommer på kort tid, vil det føre til en enda større vekst i innbyggertallet, sier Senterpartiets ordførerkandidat Lars Egil Berg. Han viser til at det vil kreve utbygging av kommunale tjenestetilbud, som igjen vil kreve at kommunen tar opp nye lån.

– Problemet er da at vi ikke bare kan selge en haug med eiendommer igjen, sier Berg og understreker at en slik vekst bør skje over tid.

– Selger arvesølvet

Arbeiderpartiets førstekandidat Eva Gullichsen er også bekymret.

– Det er i utgangspunktet tverrpolitisk enighet om å selge regulerte arealer. Vi frykter likevel at Frp nå vil forhaste seg med å selge for å tjene raske penger og slette mye gjeld fort. Da svir man av arvesølvet, noe som kan få fatale konsekvenser ved framtidige gjeldsproblemer, sier Gullichsen,  som heller ikke er i tvil om at det vil bli behov for store investeringer også i årene som kommer.

Hun ønsker nå en mer kontrollert, langsiktig og forutsigbar vekst.

– Man skal ta den store gjelden alvorlig, og den fremtidige veksten og investeringene må tilpasses den kommunale økonomien, sier hun.

Emneord: