Befolkningseksplosjon i Norge

Antall nordmenn antas å stige med ca. 20 prosent innen 2025.
Onsdag, 16 november, 2011 - 13:05


Norge kan få en større befolkning enn både Danmark og Sverige. Dette viser tall fra Statistisk Årbog 2011, som ble publisert i dag.

Verken Danmark, Finland eller Sverige har like stor befolkningsvekst som Norge. For eksempel forventes antall svensker kun å stige med ca. 7 prosent til år 2025.

Folketallet i Norge er i dag 4,97 millioner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Emneord: