– Foruroligende opplysninger som må offentliggjøres

– Selv om den samme effekten ikke er bevist for mennesker, må folk få informasjon, sier Miljøpartiet De Grønne.
Onsdag, 16 november, 2011 - 12:20


En forsker ved Universitetet i Bergen, Jerome Ruzzin, har publisert en studie som viser at mus som fores med oppdrettslaks utvikler diabetes 2 og fedme.

Talskvinne i Miljøpartiet De Grønne, Hanna E. Marcussen, mener at opplysningene er oppsiktsvekkende. Hun mener studiene må komme ut til forbrukerne og at de har rett til å gjøre seg opp sine egne meninger i forhold til oppdrettslaks.

Føre-var-prinsipp

Informasjonsdirektøri Eksportutvalget For Fisk, Christian Chramer, sier til Journalen at han ikke har satt seg inn i forskningsresultatene, men støtter seg på uttalelsen Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning har gitt i saken. -Det finnes ingen dokumentert sammenheng mellom oppdrettslaks og diabetes 2 i mennesker. Dette er en uenighet mellom to forskere. Vi forholder oss til det, sier Chramer.

Miljøpartiet de Grønn har tidligere kritisert oppdrettsnæringa både for spredning av sykdommer og for forurensing av fjorder. Marcussen sier partiet opplever at norske myndigheter har behov for å pynte litt på ting for å hindre negativ oppmerksomhet for en stor næring.

– Studien virker foruroligende. Selv om det ikke kan dokumenteres at oppdrettslaks har den samme effekten på mennesker, så er vi opptatte av et føre-var-prinsipp, sier Hanna E. Marcussen.

Store økonomiske konsekvenser

– Vi observerer at bransjen er tidlig ute med å tilbakevise eventuelle problemer med oppdrettsindustrien. Dermed får vi en følelse at en så tung næring som fiskeoppdrett ønsker å redusere fokus på ting som kan være negativt for industrien. Selv om det er store økonomiske konsekvenser, så må informasjonen komme ut, sier Marcussen.

– Jeg er enig i at en skal være forsiktig med å slå alarm uten tilstrekkelig vitenskapelig dekning, men en må kunne opplyse om de funn en forsker gjør, slik at forbrukerne selv kan ta sine forholdsregler.

Norsk fiskeeksport økte med 20.2 prosent fra 2009 til 2010. Det ble eksport fisk for over 52,3 milliarder kroner i 2010, mot 43,5 milliarder året før og 37,4 milliarder i 2008. Oppdrettslaks sto for 44 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Norges totale eksport i 2010 var på 1.046 milliarder kroner, hvor olje og gass utgjorde 481 milliarder.

Emneord: