Halvparten av alle kvinner stresser før eksamen

Femti prosent av alle kvinnelige studenter sliter med negativt stress før eksamen. Bare halvparten så mange menn gjør det samme.
Mandag, 14 november, 2011 - 15:07


Halvparten av kvinnelige studenter opplever negativt stress før eksamen. Om lag hver fjerde mannlige student opplever det samme. Dette viser en nylig publisert undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Undersøkelsen viser at 50 prosent av alle kvinner sliter med nerver rundt eksamen, mens bare 27 prosent av alle menn oppgir at de opplever det samme. Til sammen svarer 40 prosent av alle studenter at de opplever stort negativt stress når semesterets avsluttende prøver skal avlegges.

Tror kvinner ser mer på hverandre

Ergoterapistudentene Kristine Målsnes Veum, Cathrine Brox Nordmo og Lene Pettersen står på terskelen til sin egen eksamen, og er klare på hva de tror om kvinnelige studenters stressutvikling.

- Damer setter større krav til seg selv enn det menn gjør, og bryr seg mer om hva folk tenker og mener om prestasjonene deres, sier de.

Lene Pettersen tror også at menn er flinkere til å stole på seg selv og sine egne meninger.

- De går inn i det hele med en tanke om at det skal gå bra, sier hun. 

Ergoterapistudentene tror også at kvinner ser mer på hverandre og måler seg mot hva alle rundt dem presterer.

Ergoterapistudentene Kristine Målsnes Veum (f.v.), Cathrine Brox Nordmo og Lene Pettersen tror menn har bedre selvtillit enn kvinner på eksamen. Foto: Astrid-Helen Holm

- Gutter holder nervøsiteten skjult

Læringsmålansvarlig i Studentparlamentet, Alexander Norén, tror ikke nødvendigvis at kvinnelige studenter er mer nervøse enn mannlige, men at terskelen for å innrømme at nervøsiteten er et problem, ligger høyere hos den mannlige delen.

- Jeg tror mange gutter ikke liker å innrømme at de har problemer. Da holder de det heller skjult.

I følge Norén kan grunnen til at flere kvinnelige studenter sliter med stress være at de har høye ambisjoner og derfor får prestasjonsangst fordi de føler at de må vise hva de er gode for.

- De setter store krav til seg selv og forventer at de skal oppnå høye karakterer, sier han.

Alexander Norén er læringsmålansvarlig i Studentparlamentet og tror at kvinner har svært høye ambisjoner og dermed utvikler stress i forbindelse med eksamen. Foto: Astrid-Helen Holm

Setter høye krav til seg selv

Læringsmålansvarlig Norén tror mye av grunnen til at studenter sliter med eksamensnerver er at de ikke vet helt hva som kreves av dem. Han tror mange unge føler på den store overgangen fra videregående skole til høyere utdanning.

- Mange flytter hjemmefra for første gang og er også nødt til å jobbe ved siden av studiene. Sammen med at de ofte ikke er vant til å skrive så lange tekster som ikke bare omhandler ett fag, kan dette være mye av årsaken, sier han.

Flere tilbud til dem som sliter

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), har både psykologer og rådgivere tilgjengelige for studenter som sliter med eksamensstress.

- Det blir arrangert stressmesringskurs som tar for seg stress generelt og Læringssenteret har også to mer spesialiserte kurs for de som føler negativt stress i forbindelse med eksamen, sier læringsmålansvarlig Norén.

Han forteller at opplegget “Psykt bra dager” på HiOA 22.-24. november også vil ta for seg stressmesstring.

Alexander Norén tok selv eksamen i farmasi i fjor, og måtte venne seg til ny eksamensform. Han kjenner til stresset som oppstår når det skal presteres på nye områder og tror det er viktig for studenter å holde på evnen til å slappe av i tillegg til å studere.

- Veldig mange studenter har mye å gjøre i tillegg til studiene. Når man alltid har et eller annet man skal ha gjort, glemmer man helt å ta det med ro, og man bli stresset, sier han.

Norén tror at balansen mellom studier og fritidsaktiviteter og avslapning er en viktig ingrediens for å mestre negativt stress.

 

 

 

Emneord: