Oppdrettslaks kobles til diabetes

Mus som fores med oppdrettslaks har stor sannsynlighet for å utvikle diabetes 2 og fedme, viser forskning ved Universitetet i Bergen.
Onsdag, 16 november, 2011 - 10:11


Forsker Jerome Ruzzin og hans samarbeidspartnere ville undersøke om laksefilet kunne redusere diabetes 2 og fedme hos mus.  Det han fant, var at et kosthold basert på oppdrettslaks førte til at forsøksmusene utviklet både fedme og diabetes 2.

-Vår hypotese var at laks kunne redusere utviklingen av overvekt og diabetes. Det vi fant ut var at musene som spiste laksefilet reagerte med å utvikle både fedme og diabetes 2, sier Ruzzin.

Ikke bevist at det gjelder for mennesker

Ruzzin understreker at dette ikke sier noe sikkert om oppdrettslaks kan være en årsak til diabetes 2 hos mennesker.

 –Vi kan ikke si at dette også gjelder for mennesker, sier Ruzzin til Journalen.

Han sier at vitenskapelige forsøk på mennesker er svært omfattende og kostbart.

-Dersom en skal kunne si noe om hvilken effekt miljøgifter i oppdrettslaks har på mennesker, må forskning utføres på mennesker. Jeg skulle gjerne ha gjort dette, men det har vi ikke finansiering til i dag, sier Ruzzin.

Han sier at selv om forsøkene viser en klar tendens når det gjelder forsøksdyr, så må det gjøres omfattende forsøk med mennesker for å kunne slå fast at oppdrettslaks også fører til fedme og diabetes hos mennesker.

 

Post. doc. ved Universitetet i Bergen, Jerome Ruzzin,
har dokumentert en forbindelse mellom oppdrettslaks
 og diabetes 2 hos mus. Foto: Kim E. Andreassen, På høyden.

Eksplosiv vekst i diabetes

Det internasjonale diabetesforbundet (IDF) sier at diabetes vil ha en eksplosiv vekst de neste 20 årene. På verdens diabetesdag 14. november, la IDF fram prognoser som viser at 552 millioner mennesker vil leve med sykdommen i 2030, mot 336 millioner i dag.

Omkring 90 prosent av alle diabetesdiagnoser er av type 2.

Miljøgifter

Jerome Ruzzin sier at en gruppe mus som ble foret med laks med lite miljøgifter hadde langt lavere risiko for å utvikle disse plagene.

Han sier årsaken er at oppdrettslaks inneholder miljøgifter av typen persistente organiske miljøgifter, kjent under forkortelsen POP, som i stor grad tas inn gjennom fiskefor. Andre stoffer som tilhører denne gruppen gifter er PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere, pesticider.

-Oppdrettslaks får i seg miljøgifter gjennom foret. Fiskefor består av blant annet mye oppmalt småfisk, som inneholder miljøgifter, sier Ruzzin

Han sier at flere internasjonale studier har vist en sammenheng mellom diabetes 2 og eksponering for miljøgifter av typen POP.

Ruzzin har publisert en artikkel om funnene i forskningstidsskriftet Plos One.

Sjømatforsker presiserer

Livar Frøyland ved Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFE, presiserer i en pressemelding  at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for å si at det er en sammenheng mellom oppdrettslaks og diabetes 2 hos mennesker. Frøyland er også professor 2 i biomedising ved Universitetet i Bergen, og står oppført som medforfatter av Ruzzins studie.

-Om mennesker skulle spise samme mengde som i dette forsøket, ville det betydd laks til frokost, lunsj, middag og kvelds – hver dag. Få, om noen, har så store inntak av laks på menyen. Vi har også offisielle kostholdsråd i Norge, som anbefaler oss å unngå et ekstremt og ensidig kosthold – blant annet fordi vi vet at det finnes rester av fremmedstoffer i oppdrettslaks. Men det er også kjent at disse nivåene er lave, sier han.

Frøyland sier at NIFE forsker mye på fedme og diabetes, og at Ruzzins forskning bidrar til å belyse forbindelsen mellom miljøgifter og disse helseplagene.

Må ha mer forskning

-Vi håper denne studien kan være et steg på veien til å kartlegge sammenhenger mellom eksponering for fremmedstoffer og helsetilstander som overvekt og diabetes. For å nå dit må vi gjøre grundigere undersøkelser av for eksempel effektene av protein, sier Frøyland.

NIFE er rådgiver for regjeringen i saker om fisk, fiskefor og mattrygghet.

 

 

Emneord: