Verdens beste land å bo i

Nok en gang topper Norge FN-listen.
Torsdag, 3 november, 2011 - 12:02


Hvert år presenterer FN oppdateringer på Human Development Index (HD-indeksen). Her rangeres alle verdens land ut fra forventet levealder, utdanningsnivå og brutto nasjonalprodukt per innbygger regnet om til kjøpekraft.

I år, i likhet med både 2009 og 2010, har Norge igjen havnet øverst på listene, tett etterfulgt av Australia, Nederland, USA, New Zealand, Canada, Irland, Liechtenstein, Tyskland og Sverige. Nederst havner Kongo.

Vinner ikke i alle grener

I samme rapport som HD-indeksen, presenterer FN en rekke andre undersøkelser. I oversikten over de ulike befolkningers “generelle tilfredshet med livet”, er det danskene som scorer høyest.

På en skala fra 0 til 10 har nordmenn en snittverdi på 7,6, noe som gjør at vi havner på tredjeplass. På andreplass finner vi Canada med en verdi på 7,7, mens danskene topper som verdens meste fornøyde med en verdi på 7,8.

FN presenterer også likestilling som et eget tema. Her havner Norge på en sjetteplass, mens svenskene ligger øverst.

I denne kategorien måler FN etter dødelighet for kvinner i barsel, tenåringsgraviditeter, antall på kvinnelige parlamentsmedlemmer, kvinners utdanningsnivå og yrkesdeltakelse, familieplanlegging og barseltjenester.

På en oversikt hvor FN gjør rede for ulikheter, altså fordelingen internt i befolkningen på de forskjellige kriteriene, havner Norge nok en gang på topp.

Økonomiprofessor Jo Thori Lind ved Universitet i Oslo forteller at likhet er bra for utviklingen, men at vi må godta noen forskjeller.

- Vi må godta en viss grad av ulikhet ved at noen mennesker har de økonomiske ressursene til å sette hjulene i gang og får lov til å bli rike.

- Selv om Norge ligger øverst på HD-indeksen, betyr ikke det at det er verdens beste land å bo i, mener velferdsforsker Aksel Hatland. Foto: Flickr.com/generictis

Må ikke overtolke målene

Selv om Norge er et godt land å bo i, mener Lind at vi ikke må overtolke målene.

- Det er  lett å overse usikkerheten knyttet til hvordan indeksen er bygget opp. Selv om Norge scorer litt bedre enn for eksempel Sverige, betyr ikke det at det nødvendigvis er så mye bedre å bo her enn der, sier Lind.

Velferdsforsker Aksel Hatland er enig med Lind.

- Norge har de siste årene ligget på topp på FNs Human Development Index, men dette betyr ikke at vi er verdens beste land å bo i, sier Hatland og fortsetter:

- Hva som er godt, er et normativt spørsmål. For eksempel vil nok mange innvandrere i Norge mene at norsk skilsmissestatistikk og drikkekultur er forferdelig.

- Norge ligger riktignok høyt på mange levekårsfaktorer. Vi har høy sysselsetting og gode velferdsordninger. Norge bruker mer penger på velferdstiltak enn noen gang før, sier forskeren.

To store utfordringer for velferdsstaten

Hatland mener at de to største utfordringene for velferdsstaten fremover, er å få nok personell til omsorgstjenester og å inkludere innvandrere i den norske velferdsstaten.

- Et viktig grep kan være å gi innvandrerkvinner, som utfører omfattende omsorgsarbeid hjemme, lønn og faglig støtte mot at de går inn i vanlige omsorgstjenester når den de har omsorg for faller fra, sier han.

- På den måten vil disse kvinnene gradvis bli inkludert i arbeidslivet, samtidig som de løser omsorgsutfordringer, avslutter Hatland.
 

Se Norges resultater her.

Emneord: