Kvinner blir stressa av familieliv

Mens menn påvirkes mer av konflikter på jobben.
Tirsdag, 24 april, 2012 - 09:56


Professorene Gunnar Tellnes og Kari Batt-Rawden har forsket på forskjellen mellom menn og kvinner som er sykmeldt på grunn av psykiske lidelser.Resultatet av forskningen viser at kvinner og menn ofte har helt forskjellige grunner for sykefraværet. Kvinner opplever familieliv, stress og lite støtte på hjemmefronten som hovedproblemet til de psykiske lidelsene. Mennene på sin side lar seg i større grad påvirke av stress og konflikter på jobben, gjerne knyttet til ledelse og organisasjonsstrukturen.

Må ta høyde for kjønnsmessige forskjeller

I den undersøkende studien til Tellnes og Bratt-Rawden har 30 sykemeldte personer fra Oppland fylke blitt vurdert. Disse ble igjen delt inn i to grupper. En gruppe besto av 14 personer med muskel- og skjellettsykdommer, mens den andre gruppen besto av 16 personer med psykiske lidelser. Det er den siste gruppen, bestående av ni kvinner og syv menn, studien tar for seg.

Batt-Rawden og Tellnes konkluderer med at i behandlingen av sykemeldte mennesker er det nødvendig med et helhetlig perspektiv, som også tar høyde for de kjønnsmessige forskjellene for psykisk sykdom, som rapporten viser.

Sosiale årsaker

Tellnes forteller at sosiale årsaker kan være med på å skape psykiske lidelser, men at det og kan være med på å fortserke psykiske lidelser som allerede er eksisterende.

- Sykefravær som varer i åtte uker regnes som langtidssykemelding. Sosiale årsaker er ikke en akseptabel forklaring på slike sykemeldinger. Har man derimot gått sykmeldt ett år og fått arbeidsavklaringspenger, så trekker Nav inn sosiale årsaker som en del av rehabiliteringen, forteller Tellnes.

Hør hva Tellnes og Batt-Rawden mener bør gjøres.

Emneord: