Glad for mer oppmerksomhet om psykisk helse

Afghanistan-veteranene Even Blikstad og Tom-Erik Holmen mener det er viktig at krigsveteraner får psykologisk oppfølging.
Torsdag, 21 februar, 2013 - 12:10


Even Blikstad (24) og Tom-Erik Holmen (26) sitter i en dagligstue på Krigsskolen på Linderud i Oslo. Skoledagen er over, men de grønne uniformene er fortsatt på.

På bordet foran dem ligger Afghanistan-undersøkelsen 2012, som inneholder omtrent hundre sider med tall og tabeller over Afghanistan-veteraners psykiske helse. Blikstad og Holmen var to av de 4053 veteranene som besvarte undersøkelsen. 

– Å sette fokus på veteraners psykiske helse er både riktig og viktig. Jeg personlig synes at det er veldig bra at Forsvaret har gjennomført en slik undersøkelse. Det gir et bedre bilde på hvordan vi har det, sier Holmen.

Én av ti har stressplager etter hjemkomst

Afghanistan-undersøkelsen 2012 ble denne uken overrakt forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen av Forsvarets Sanitet. Undersøkelsen tar for seg den psykiske helsen hos norske soldater som har tjenestegjort i Afghanistan fra 2001 til 2011.

Undersøkelsen konkluderer med at de fleste Afghanistan-veteranene har en god psykisk helsetilstand. Men det kommer også frem at 9,9 prosent av veteranene opplevde moderate eller alvorlige stressplager ved hjemkomst. Veteranene rapporterer om symptomer som irritasjon, skvettenhet ved plutselige lyder eller brå bevegelser, anspenthet i kroppen og søvnvansker. Med tiden er stressplagene avtagende, og 4 år etter ankomst er antallet redusert til 6,2 prosent.

Se Even fortelle om verdien av bildene fra Afghanistan:

Holmen sliter ikke psykisk etter sine fire perioder i Afghanistan, men kan godt forstå noen av funnene i undersøkelsen.

– Når man kommer hjem tenker man jo mye på det man har opplevd. I hvert fall i den første tiden. Høye smell som kommer overraskende er ikke noe særlig den første perioden etter man kommer hjem. Det er så mye som er annerledes når du kommer hjem, og du trenger en tilvenningsfase, sier han.

26-åringen har tjenestegjort fire ganger i Afghanistan fra 2007 til 2011, som både soldat og lagfører. Han startet sin militære karriere i Telemark Bataljon og er nå kadett ved Krigsskolen.

På samme årstrinn går Blikstad, som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode fra 2009 til 2010.

- Bedre oppfølging nå

De to Afghanistan-veteranene er godt fornøyd med oppfølgingen fra Forsvaret etter hjemkomsten. De mener derimot at oppfølgingen fra Forsvaret er mye bedre nå, sammenlignet med den oppfølgningen veteranene fra blant annet Kosovo og Libanon fikk.

forsvaret afghanistan soldater krig Mazar E Sharif Balkh AfghanistanNorske soldater i Mazar E Sharif. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvarets mediesenter - Det er mye som har blitt gjort for at vi veteraner skal få det bedre. Jeg tror tallene fra undersøkelsen kunne vært mye verre om det ikke var for den gode oppfølgingen, sier Blikstad.

Når soldatene kommer hjem fra Afghanistan, samles de til en ukes debrifing på en leir i Sverige. Her fokuseres det på stressmestring og samtaler om oppholdet.

- Jeg tror det er viktig at den første festen du tar etter at du kommer hjem, er sammen med andre som har vært i Afghanistan. De vet det samme som du vet, og skjønner hva du går gjennom, sier Holmen.

- Jeg er kjempefornøyd med oppfølgingen både før, under og etter, legger Blikstad til.

Utfordringer

Krigsskole-kadettene mener at det kan være enklere for dem som har vært i det militære systemet helt siden de kom hjem fra sin første Afghanistan-periode.

– Det er enkelt for oss, siden vi kan prate med andre studenter på Krigsskolen. Men det kan være vanskeligere for de veteranene som ikke har samme mulighet. Jeg tror at dørstokkmila kan være lang når det kommer til å ringe til en psykolog, sier Holmen.

Både han og Blikstad mener at utfordringen ligger hos de som ikke er en del av systemet i Forsvaret, og som da faller utenfor.

- Det blir på en måte litt feil å spørre meg om psykisk helse, siden det har gått bra med meg. Problemet ligger hos de som faller utenfor, og det er de som må tas tak i, legger Blikstad til.

Håper på at arbeidet fortsetter

Verken Blikstad eller Holmen har hatt psykiske problemer etter at de kom hjem fra Afghanistan, men begge to kjenner veteraner som sliter. De håper at Forsvaret følger opp Afghanistan-undersøkelsen, og fortsetter arbeidet med den psykiske helsen.

- Det er først etter 2008 at Norge har deltatt i de hardeste kampene i Afghanistan. Jeg tror ikke vi har sett alle de psykiske reaksjonene fra denne perioden, siden de ikke har kommet opp i lyset enda. Derfor håper jeg at de følger opp denne undersøkelsen, sier Holmen.

 

fakta 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan-undersøkelsen 2012

Tar for seg den psykiske helsen hos norske soldater som har tjenestegjort i Afghanistan fra 2001 til 2011.

Hele 93 prosent av veteranene har god psykisk helse i gjennomsnittlig fire år etter tjeneste.

7 prosent lider av varierende grad av stressplager, angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse.

Totalt 4 053 veteraner besvarte undersøkelsen, som tilsvarer en svarprosent på 56,7 prosent.

Den mest omfattende undersøkelsen av veteraners psykiske helse som er blitt gjennomført siden 1991.

 

 

Emneord: