- Ikke lett å selge oss tyvgods

Det mener gullkjøper Halvor Olsen. Men Oslo-politiet vet at tyvgods omsettes via nettsider som kjøper gull.
Tirsdag, 26 februar, 2013 - 14:10


I løpet av de siste årene har det dukket opp flere norske nettsider som spesialiserer seg på kjøp av gull. De opererer alle etter samme metode: kunder sender sitt gull via posten til nettsidene, og tilbake får de penger på konto.

Politiet har konkrete eksempler på at tyvgods omsettes gjennom nettsider som driver med kjøp av gull.

Viktig med tillatelse

- Heldigvis har vi ikke sett så mange tilfeller, men samtidig er det nok flere nettsider vi ikke vet om, fordi de ikke har tillatelse til å drive brukthandel, sier politiinspektør Bjørn Vandvik ved Oslo politidistrikt.

- Tror dere det er lett å utnytte nettsider til omsetting av tyvgods?

- Ja, hvis ikke den som driver handel er seriøs. Nettopp derfor er vi opptatt av at de som handler med brukt har tillatelse, sier Vandvik.

Politiet legger vekt på grundig sjekk av de som søker om tillatelse til å kjøpe gull over nett. Vandvik påpeker at de store aktørene er seriøse og følger brukthandelloven, men at det ikke er mulig for politiet å være helt oppdatert på alle nettsider som kan være involvert i å kjøpe gull, særlig hvis de ikke har brukthandeltillatelse.

-Ikke lett å misbruke oss

Journalen har pratet med Halvor Olsen, daglig leder av Kontantgull.no, som er en av mange nettsider som kjøper brukt gull. Han er ikke redd for at nettsiden skal utnyttes til omsetting av tyvgods.

- Vi har flere metoder for å kontrollere at kunden er den han utgir seg for å være. Det er ikke lett å bruke oss som aktør for å ulovlig omsette gull, sier Olsen.

Brukthandelloven og lovens forskrifter skal hindre at brukthandel blir en kanal for omsetting av tyvgods. Forskriftene stiller krav om legitimasjon fra selgeren når man kjøper brukte gjenstander. Kjøperen skal også protokollføre hvem selgeren er, og hva slags legitimasjon som er fremvist.

Olsen mener at nettbutikken oppfyller kravene ved å kreve at kopi av legitimasjon sendes sammen med gullet.

- Når kundene vil selge til oss, bestiller de en gullpakke over nett. Sammen med gullet sender de en bekreftet kopi av legitimasjon, sier Olsen.

Lite oppdatert lovverk

Brukthandelloven ble sist endret i 2006, mens gullhandelbransjen har ikke etablert seg i Norge før de siste fire årene.

Politiinspektør Vandvik viser til at gullkjøperne må følge brukthandelforskriftene, som sier at brukthandlere skal utvise størst mulig aktsomhet ved handel.

- Mener dere at det er tilstrekkelig at selgeren sender en kopi, for å oppfylle kravet om legitimasjon?

- Lovverket er ikke oppdatert i forhold til hvordan man i dag handler via internett, sier Vandvik.

Vandvik påpeker at stjålen legitimasjon som bankkort, førerkort og pass kan benyttes til å kopieres og sendes inn sammen med gullgjenstandene.

- Det påhviler den som eier selskapet og den som forestår handelen et særlig ansvar for å sikre seg at man vet hvem man handler med, sier Vandvik.

Åpne for dialog

gulladam.jpgKommunikasjonssjef Daniel Sellevoll i Gull Adam. Pressfoto: GullAdamgull adamGull Adam er en av de største gullkjøperne på nett, og kommunikasjonssjef Daniel Sellevoll forklarer at de forholder seg strengt til lovbestemmelsene.

- Mange av de gullkjøperne som opererer over nett, sjekker opplysningene opp mot personregisteret i og med at det er vanskelig å gjøre det ansikt til ansikt. Vi mener at det er nok, og har ikke hatt noen dårlig erfaring med dette, sier Sellevoll.

- Ser dere at det kan være et problem at stjålen legitimasjon kan benyttes?

- Tyveri av legitimasjon er et generelt problem i samfunnet. Vi som bransje forholder oss til ett visst sett med regler, og om det skjer en kriminell handling i form av tyveri, er det det som må slås ned på, sier Sellevoll.

Han påpeker at de er åpne for dialog om regelendringer rundt legitimasjonskrav, dersom politiet ønsker det.

- Det får vi ta når den tid kommer. Vi ønsker velkommen alle innspill og tiltak som gjør det enda tryggere for kundene våre å handle med oss, sier Sellevoll.

 

fakta 

 

 

 

 

 

Brukthandelloven

  • Å starte en brukthandel krever bevilling fra politiet. Da trengs det god vandel.
  • Politiet kan nekte å gi bevilling eller trekke en bevilling tilbake, dersom de har grunn til å frykte misbruk.   
  • Brukthandelvirksomhet reguleres av brukthandelloven og lovens forskrift.
  • Alle brukte ting omfattes av loven, som for eksempel biler, innbo, klær, edlere metaller som gull og sølv, metaller som jern og kobber.
  • Brukthandelen må føre protokoll over mottatte ting, og de må ikke selges i butikk før 14 dager etter at det er mottatt.
  • Om legitimasjon sier forskriftene at  ”selgeren skal på en tilfredsstillende måte godtgjøre identiteten sin”.

Emneord: