Iranske studenter i PST sitt søkelys

For å unngå at Norge blir en del av Irans utvikling av masseødeleggelsesvåpen, retter Politets sikkerhetstjeneste søkelyset mot iranske studenter og forskere.
Tirsdag, 19 februar, 2013 - 10:49


Det kom fram under fremleggelsen av den samordnede vurderingen av trusselbildet for 2013.

Spredning av materiale, teknologi og utstyr til bruk i produksjon av masseødeleggelsesvåpen blir stadig mer krevende å avdekke og kontrollere for nasjonale og internasjonale organer.

Bekymring over tid

Politiets sikkerhetstjeneste har lenge overvåket søknader om oppholdstillatelse fra iranske utvekslingsstudenter og mener at det er indikasjoner på at enkelte av dem bevisst forsøker å tilegne seg kunnskap og kompetanse innen spesifikke teknologiområder.

- Vi har et konkret eksempel fra 2009 hvor en iransk student ble sendt hjem av PST, samt andre eksempler som ikke er kommet fram i mediene, sier PSTs analysesjef Jon Fitje.

Studenten som var bosatt i Narvik ble sendt hjem på  grunnlag av mistanke om at han var sendt fra Iran for å tilegne seg kunnskap om produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Svakheter i systemet

- Vi har svakheter i Norge når det gjelder å klarere studenter og forskere som kommer fra bekymringsland. Det betyr i klartekst at vi er usikre på om noen av disse kan tilegne seg kunnskap som de ikke skal ha og som vi er forpliktet av FN til å hindre at de får, opplyser PSTs sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Norge har forpliktet seg til å følge FNs mye omtalte resolusjon 13-37, som i korte trekk skal gjøre det mulig for land å hindre iranere å tilegne seg fysiske deler eller annen kompetanse som kan medvirke til produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Resolusjonen ble vedtatt i 2006 etter at Iran ikke stanset anrikning av uran, slik de ble pålagt å gjøre etter Sikkerhetsrådets resolusjon 1696.

Sikkerhetsmessige utfordringer i framtida

I den samordnede vurderingen, utarbeidet av Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og PST, kom det også fram at sikkerheten her i landet ikke er tilfredsstillende. Det er fortsatt er ekstrem islamisme som utgjør den største trusselen. Vurderingen legger også vekt på at terrortrente nordmenn i utlandet kan bli farligere.

 

Se utdrag fra pressekonferansen her:

Emneord: